1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks beroep tegen ontbinding

Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks ingesteld beroep tegen ontbinding

Een opdrachtnemer wiens overeenkomst is ontbonden wegens ernstige tekortkomingen mag worden uitgesloten voor een nieuwe aanbesteding. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de omstandigheid dat de opdrachtnemer de ontbinding in rechte aanvecht, geen beletsel is voor een aanbestedende dienst om gewoon tot uitsluiting over te gaan.
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 20 juni 2019
Laatst gewijzigd 20 juni 2019

Schoolmaaltijden met colibacteriën

Een leverancier verstrekt op scholen in Napels maaltijden waarin colibacterieën aanwezig blijken. De gemeente Napels ontbindt het contract met de leverancier en start een nieuwe aanbesteding. De leverancier meldt zich niettemin voor deze nieuwe aanbesteding.

 

Volgens Italiaanse wet mag uitsluitingsgrond niet worden toegepast

Een concurrent verzoekt de gemeente om tot uitsluiting over te gaan omdat de leverancier in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan met ontbinding van de overeenkomst als gevolg. De gemeente Napels zegt deze uitsluitingsgrond niet te kunnen toepassen omdat de Italiaanse wet dit verbiedt als de betreffende ontbinding van de overeenkomst in rechte wordt aangevochten.

 

Europese Hof zet Italiaanse wet aan de kant

Het Europese Hof van Justitie zet in haar arrest van vandaag (19 juni 2019; zaak C-41/18) die Italiaanse regel aan de kant en oordeelt dat ondanks een ingesteld beroep/ gerechtelijke procedure een aanbestedende dienst (gewoon) mag beoordelen of er een uitsluitingsgrond van toepassing is.

 

In Nederland speelt dit niet

Hoewel de betreffende Italiaanse bepaling in de Nederlandse Aanbestedingswet niet is opgenomen, maakt de uitspraak voor de praktijk nog eens duidelijk dat er geen (onherroepelijke) gerechtelijke uitspraken hoeven te zijn om als aanbestedende dienst zelfstandig te beoordelen of er een facultatieve uitsluitingsgrond (artikel 2.87 Aanbestedingswet) van toepassing is, en zo ja, tot uitsluiting over te gaan.