1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wat is bedrijfsgeheime know how? Dirkzwager advocaten

Wat is bedrijfsgeheime know how? Dirkzwager advocaten

Een bedrijfsgeheim is informatie die geheim is met handelswaarde en waarvoor vertrouwelijkheidsmaatregelen zijn getroffen, zoals een geheimhoudingsbeding.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 07 juli 2022
Laatst gewijzigd 07 juli 2022

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen gedefinieerd als informatie die geheim is. Dus niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor degene die zich normaliter bezig houdt met dit soort informatie.

Ook moet het bedrijfsgeheim handelswaarde hebben.

Daarnaast moet het bedrijfsgeheim beschermd zijn door vertrouwelijkheidsmaatregelen, zoals het gebruiken van een geheimhoudingsbeding.

Know how

Met bedrijfsgeheim wordt ook bedoeld: waardevolle know how die vertrouwelijk is en moet blijven. Bedrijfsgeheime know how stelt de rechtmatig houder ervan in staat om een procedé, werkwijze of bepaalde toepassing exclusief te gebruiken. Dat kan het geval zijn bij recepten, maar ook bij software of uitvindingen.

Geheimhoudingsbeding

Het geheimhouden van een bedrijfsgeheim vergt organisatorische en/of technische maatregelen, zoals beperkte toegang tot informatie of afscherming door computersystemen. De wet noemt ook dat er ‘contractuele maatregelen’ getroffen moeten worden om geheimhouding te borgen. Dit is bijvoorbeeld het opnemen van een geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsclausule in een contract. Zo kan de werkgever een geheimhoudingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst van werknemers die met bedrijfsgeheimen werken.

Geheimhouding moet wel expliciet overeengekomen worden in een geheimhoudingsovereenkomst. Tussen zakelijke partijen kan dat bijvoorbeeld door een non-disclosure agreement.

Dergelijke geheimhoudingsbedingen kunnen worden voorzien van een boete.

Non-disclosure agreement

Partijen die met elkaar samenwerken doen er verstandig aan onderling overeen te komen know how of bedrijfsgeheime informatie van de andere partij geheim te houden. Dit wordt ook wel vastgelegd in een non-disclosure agreement ofwel NDA.

In zo’n geheimhoudingscontract wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de andere partij mag beschikken over het bedrijfsgeheim van de andere partij, en wat deze partij er wel en niet mee mag doen. Een beperking in het gebruik van het bedrijfsgeheim wordt omschreven als restricted use.

Onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen

De wet stelt dat de onbevoegde toegang tot een bedrijfsgeheim onrechtmatig is. Daarnaast is onrechtmatig het zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim gebruik maken ervan.

Indien een partij inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of contractuele verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim, is dat ook onrechtmatig.

De rechthebbende op een bedrijfsgeheim kan bij de rechter een verbod vorderen, indien sprake is van onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim

Wij geven u graag meer informatie over het opstellen en beoordelen van geheimhoudingsovereenkomsten, en treden voor u op bij schending van uw bedrijfsgeheim.