1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wbtr-weetje 8: Uitstel inwerkingtreding wettelijke grondslag one-tier board en verplichte belet- en ontstentenisregeling bij de NV

Wbtr-weetje 8: Uitstel inwerkingtreding wettelijke grondslag one-tier board en verplichte belet- en ontstentenisregeling bij de NV

Op 10 november 2021 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr treedt op 1 juli 2021 in werking. De invoering heeft lang op zich laten wachten. Op 11 juni 2021 is bij Koninklijk Besluit bepaald dat twee onderdelen van de Wbtr later dan gepland in werking zullen treden.
Leestijd 
Auteur artikel Rosanne Kuiper
Gepubliceerd 30 juni 2021
Laatst gewijzigd 30 juni 2021

Wist u dat:

De wettelijke grondslag voor het instellen van een one-tier board door verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen is uitgesteld tot een nader (bij koninklijk besluit) te bepalen datum?

Dat heeft te maken met het feit dat het voor deze rechtspersonen op dit moment technisch niet mogelijk is om aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te geven of een bestuurder uitvoerend dan wel niet-uitvoerend bestuurder is. Daar is een wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 voor vereist. De minister merkt in de toelichting bij het Koninklijk Besluit op dat het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het instellen van een one-tier board door verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen niet afdoet aan het feit dat voornoemde rechtspersonen in de praktijk al kunnen werken met een one-tier board en dat deze praktijk ongewijzigd kan worden voortgezet.


Wist u dat:

De inwerkingtreding van het beoogde artikel 2:142 lid 4 BW is uitgesteld?

Dit artikel schrijft voor dat de statuten van de NV een regeling moeten bevatten voor de situatie waarin sprake is van belet of ontstentenis van alle commissarissen van een NV (indien de NV een raad van commissarissen kent). De Wbtr bevat een soortgelijke regeling voor de raad van commissarissen van een vereniging, BV en stichting. Voor deze rechtspersonen heeft de wetgever een overgangsbepaling opgenomen in de Wbtr waarin is bepaald dat bestaande verenigingen en stichtingen een belet- en ontstentenisregeling in de statuten dienen op te nemen bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021. De wetgever is vergeten om deze overgangsregeling ook te treffen voor de NV en zal dat doen bij gelegenheid van een verzamelwet die momenteel in voorbereiding is. Met de inwerkingtreding van deze verzamelwet zal ook artikel 2:142 lid 4 in werking treden.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 4: Ontslag en bestuursverbod
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 5: Aansprakelijkheid in geval van faillissement
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 6: Tegenstrijdigbelangregeling
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 7: Preventieve ontslagbescherming van de stichtingbestuurder

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl Baak, Marieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.