1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april in werking getreden. DGA kom in actie! (2)

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april in werking getreden. DGA kom in actie!

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen( “de wet”) in werking getreden.  Wij hebben aan de totstandkoming van de wet veel aandacht besteed. Ik verwijs naar het zeer lezenswaardige e-boek van de hand van mijn kantoorgenote Frédérique Hoppers. Door de belastingdienst zijn regelmatig diverse vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze zijn te vinden op http://www.belastingdienstpensioensite.nl/.De wet komt er op neer dat de directeur groot-aandee...
Leestijd 
Auteur artikel Ton Lekkerkerker
Gepubliceerd 04 april 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen( “de wet”) in werking getreden.  Wij hebben aan de totstandkoming van de wet veel aandacht besteed. Ik verwijs naar het zeer lezenswaardige e-boek van de hand van mijn kantoorgenote Frédérique Hoppers. Door de belastingdienst zijn regelmatig diverse vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze zijn te vinden op http://www.belastingdienstpensioensite.nl/.

De wet komt er op neer dat de directeur groot-aandeelhouder (DGA) vier mogelijkheden heeft met betrekking tot zijn pensioen in eigen beheer (“PEB”):

 1. Premievrij voorzetten in eigen beheer van de opgebouwde aanspraken. Verdere opbouw is vanaf 1 juli 2017 niet meer toegestaan.

 2. Onderbrengen PEB bij een professionele verzekeraar.

 3. PEB omzetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (“ODV”).

 4. Afkopen PEB in 2017, 2018 of 2019 met een aflopende fiscale korting.


Ieder van deze mogelijkheden heeft specifieke voor- en nadelen. De belangrijkste voor- en nadelen worden hieronder samengevat.

 
Mogelijkheid Voordelen Nadelen
a. Premievrij voorzetten in B.V.
 • Pensioenaanspraak blijft vol in stand

 • Geen toestemming partner nodig

 • Dividendklem blijft bestaan
 • Pensioen belast tegen progressief ib-tarief
 • Pensioen blijft in risicosfeer B.V.
b. Onderbrengen PEB bij verzekeraaar
 • Pensioenaanspraak blijft vol in stand
 • Pensioen buiten risicosfeer B.V.
 • Kost liquide middelen op basis commerciële waardering PEB
 • Sterftewinst bij overlijden voor verzekeraar
c. PEB omzetten in ODV
 • Dividendklem verdwijnt
 • Balans B.V. verbetert
 • Sterftewinst blijft in eigen beheer
 • Toestemming (ex-)partner nodig
 • Uitkering is lager dan bij a. of b.
d. Afkopen
 • Aantrekkelijke korting
 • Flexibiliteit
 • Dividendklem verdwijnt
 • Pensioen buiten risicosfeer B.V.
 • Kost liquide middelen om belasting te voldoen
 • Geld komt in Box 3 terecht
 • Toestemming (ex-)partner nodig
 • Geen pensioenaanspraken meer

De regelgeving en de uitvoering daarvan is behoorlijk ingewikkeld. Pensioenadviseurs maken overuren. Ook voor notarissen is een belangrijke rol weggelegd. In de parlementaire geschiedenis is discussie geweest over de vraag of de afkoop of omzetting bij getrouwde DGA’s te zien is als een wijziging van de huwelijksvoorwaarden, zodat een gang naar een notaris noodzakelijk is. Dat bleek niet het geval te zijn, maar op veel andere aspecten van de wet kan de notaris een belangrijke rol spelen. Zo zal een beoordeling moeten plaatsvinden op eventuele schenkingsrechtaspecten. De huwelijksvoorwaarden van de DGA zullen tegen het licht gehouden moeten worden. Bij omzetting in een ODV komen de uitkeringen na overlijden van de DGA toe aan de erfgenamen van de DGA. Daarbij speelt dus het erfrecht en het maken van een goed testament. In andere gevallen zal naar de vennootschapsstructuur gekeken moeten worden. Soms is een uitgifte van aandelen aan de DGA nodig als de aandelen van de B.V. niet in handen zijn van de DGA en er een vrijval van pensioenverplichtingen plaatsvindt. Ook bij het voorlichten van de partner van de DGA kan de notaris een rol spelen. Al met al breken er voor DGA’s en hun adviseurs drukke tijden aan!

Ton Lekkkerkerker