1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen!

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen!

De Tweede Kamer heeft op 28 januari het Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen.
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 30 januari 2020
Laatst gewijzigd 30 januari 2020

Na de eerste nota van wijziging in november 2018 en de tweede nota van wijziging in februari 2019 (zie ook mijn artikel op onze kennispagina van 19 februari 2019), heeft de Tweede Kamer op 28 januari jongstleden het Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen.

Met het aannemen van dit wetsvoorstel zijn tevens zijn twee amendementen aangenomen, die ik kort zal toelichten.

Meervoudig stemrecht
Het amendement omtrent meervoudig stemrecht is aangenomen, waarbij de regeling toch voor alle rechtsvormen gelijk gaat luiden, dus ook voor de stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Dit betekent dat aan een bestuurder respectievelijk een commissaris niet meer stemmen mogen worden toegekend dan aan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen gezamenlijk. Hierbij geldt een overgangsregeling: een statutaire bepaling die voor inwerkingtreding van de wet aan een bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een dominerend stemrecht toekent (dat wil zeggen een zodanig stemrecht dat hij alleen meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen) is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de wet, of tot de eerstvolgende statutenwijziging indien deze eerder plaatsvindt.

Belet- en ontstentenis
Het tweede aangenomen amendement betreft de belet- en ontstentenisregeling. Deze gaat gelden voor alle rechtsvormen en past bij het streven naar uniformering dat met het wetsvoorstel wordt beoogd. Op grond van het wetsvoorstel moeten ook de statuten van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij voorschriften bevatten omtrent de wijze waarop in het bestuur respectievelijk het toezicht wordt voorzien zodra er sprake is van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur of (indien ingesteld) van de raad van commissarissen.

De datum van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend.