1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel diversiteit aangenomen in de Tweede Kamer

Wetsvoorstel diversiteit aangenomen in de Tweede Kamer

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel beoogt de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 11 februari 2021
Laatst gewijzigd 11 februari 2021

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel beoogt de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies 'Diversiteit in de top: tijd voor versnelling'. In dit advies pleit de SER voor een meer 'activerende en effectievere aanpak' die beter rekening houdt met verschillen tussen bedrijven dan het voorheen geldende wettelijk streefcijfer (oud artikel 2:166/2:276 BW).  Door het wetsvoorstel worden grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht om passende en ambitieuze groeicijfers te formuleren voor het bestuur, de raad van commissarissen én de subtop. Zij dienen bovendien concrete plannen te maken om deze ambitieuze streefcijfers te bereiken. Daarnaast moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en een derde van het aantal vrouwen. Dit wordt ook wel het 'ingroeiquotum' genoemd. Als de benoeming niet bijdraagt aan een dergelijke vertegenwoordiging, is de benoeming nietig. 

In mijn recente bijdrage 'Recente ontwikkelingen genderdiversiteit' bespreek ik onderdelen van het wetsvoorstel en ga ik nader in op het advies van de Raad van State (d.d. 23 september 2020).  

Het is nu wachten op de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Uiteraard bericht ik u als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Heeft u vragen over diversiteit en inclusie? Heeft uw organisatie behoefte aan concrete handvatten om een diverse en inclusieve organisatie te kunnen bereiken? Of vraagt u zich af waar uw organisatie eigenlijk aan moet voldoen? Neemt u vooral contact op, ik help u graag verder!