De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel wijziging huwelijkse voorwaarden aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel wijziging huwelijkse voorwaarden aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.Huidige regelingThans ontstaat er op het moment van de huwelijksvoltrekking automatisch een gemeenschap van goederen tussen echtgenoten, wanneer zij  voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben opgesteld. De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat alle goederen en schulden aan de echtgenoten tezamen zullen toeb...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 01 juli 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

Huidige regeling
Thans ontstaat er op het moment van de huwelijksvoltrekking automatisch een gemeenschap van goederen tussen echtgenoten, wanneer zij  voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben opgesteld. De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat alle goederen en schulden aan de echtgenoten tezamen zullen toebehoren. Dit betreft niet alleen toekomstige goederen en schulden, maar ook goederen én schulden die de echtgenoten op het moment van trouwen al hadden. Een uitzondering op dit stelsel vormen de erfenissen/ schenkingen waarvan de erflater/ schenker uitdrukkelijk heeft bepaald dat deze buiten de gemeenschap dienen te vallen. Dit doet hij door een uitsluitingsclausule (privéclausule) op te nemen in het testament of de schenkingsakte. Daarnaast blijven ook zogenoemde ‘verknochte’ goederen en schulden buiten de gemeenschap.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel introduceert de beperkte gemeenschap van goederen als standaard voor het huwelijksvermogensrecht. Het voorstel houdt in dat wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk goederen verkrijgt uit een erfenis of een schenking, deze goederen niet in de huwelijksgemeenschap vallen. Ook goederen en schulden die een van de echtgenoten al had bij het aangaan van het huwelijk, vallen buiten de huwelijksgemeenschap.
Het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd of verkregen, valt wel in de huwelijksgemeenschap en wordt bij een eventuele scheiding 50/50 verdeeld.
Indien de echtgenoten een goed voor het huwelijk al gezamenlijk in eigendom hadden, bijvoorbeeld een woning, valt dit goed wel in de huwelijksgemeenschap. Wanneer de echtgenoten voor het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd waren tot het goed, leidt dit tot een vermogensverschuiving. In de gemeenschap zijn zij immer 50/50 gerechtigd.  Voor een woning waartoe de echtgenoten eerst 30/ 70 gerechtigd waren, betekent dit dat zij na de huwelijkssluiting ieder voor de helft tot de woning gerechtigd zijn.
Hetzelfde geldt voor schulden waarvoor echtgenoten vóór het huwelijk gezamenlijk draagplichtig waren.
Het wetsvoorstel brengt geen wijziging in al bestaande huwelijksgemeenschappen.

Huwelijksvoorwaarden
De mogelijkheid blijft bestaan om de huwelijksgemeenschap anders vorm te geven dan hiervoor omschreven. Dit kunt u bereiken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk. In de huwelijksvoorwaarden kunt u bepalen dat er helemaal geen gemeenschap ontstaat, al dan niet in combinatie met een verrekenbeding. Ook kan worden bepaald dat voorhuwelijks vermogen wel in de gemeenschap valt.
Daarnaast kan een schenker of een erflater door middel van een insluitingsclausule bewerkstelligen dat een schenking of erfenis wel in de huwelijksgemeenschap valt.

Eerste kamer
Het is nog niet zeker of het voorstel ongewijzigd zal worden aangenomen door de Eerste Kamer. Gelet op de stemming in de Tweede Kamer is het te verwachten dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook op een meerderheid kan rekenen.