Zoeken
  1. Woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

Woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

De Nederlandse regering is al lange tijd van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Dat standpunt is ook na inwerkingtreding van de Herzieningswet gehandhaafd. De Europese Commissie is het daar echter niet mee eens en heeft besloten een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie zijn woningcorporaties zogenaamde aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland kan binnen twee maanden op dit oo...
Artikel | 12 december 2017 | Tony van Wijk
De Nederlandse regering is al lange tijd van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Dat standpunt is ook na inwerkingtreding van de Herzieningswet gehandhaafd. De Europese Commissie is het daar echter niet mee eens en heeft besloten een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie zijn woningcorporaties zogenaamde aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland kan binnen twee maanden op dit oordeel reageren. De Minister heeft de Tweede Kamer hierover op 8 december 2017 geïnformeerd en toegezegd de Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Spannende tijden dus voor woningcorporaties.