1. Home
  2. Kennis
  3. Podcasts
  4. Wat is het Intellectueel Eigendomsrecht?
Podcast

Wat is het Intellectueel Eigendomsrecht?

In deze eerste podcast van de sectie intellectuele eigendom geven Intellectueel Eigendomsrecht advocaten Lorena van den Berg en Joost Becker een introductie van het intellectuele eigendomsrecht. Zij behandelen onder meer wat het intellectuele eigendomsrecht is, waarom het er is, hoe je het kunt beschermen en hoe je het kunt handhaven.

Luistertijd: 16:17 minuten
Auteur podcast Lorena van den Berg
Gepubliceerd 09 mei 2022
Laatst gewijzigd 12 mei 2022

Podcastbeschrijving

Gerelateerde events

 

Online platforms: het juridisch speelveld

De afgelopen jaren hebben de interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten zich grotendeels van de fysieke wereld naar de online wereld verplaatst.

Bekijk alle events

Gerelateerde kennis

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Auteursrecht advocaat nodig?

Onze ervaren advocaten adviseren over het structureren en beheren van auteursrechten, en procederen waar nodig bij inbreuk. Dirkzwager advocaten

Inbreuk op blender voor babyvoeding (Omnichannel v. gedaagden)

In een uitspraak van 28 januari 2021 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag twee partijen die in restpartijen handelden veroordeeld wegens het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Capital Brands. Deze rechten van intellectuele eigendom waren gevestigd op een blender voor babyvoeding. De partijen hebben zich naar het oordeel van de rechtbank tevens schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In deze blog ga ik in op de feiten die aan dit oordeel ten grondslag liggen en zet ik het oordeel van de rechtbank uiteen.

Volledige proceskostenvergoeding ook bij intrekking kort geding

De vraag die in een recent kort geding aan de orde was is of de proceskostenregeling voor IE-zaken ook van toepassing is indien de eisende partij het kort geding vlak voor de zitting intrekt. Met andere woorden, kan de gedagvaarde partij die al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van het kort geding zijn kosten verhalen op de eisende partij die het kort geding vlak voor de zitting intrekt? De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft hierop in zijn vonnis van 5 oktober 2020 een antwoord gegeven (ECLI:NL:RBGEL:2020:5868).

Wie heeft recht op merknaam na einde samenwerking?

Wie heeft het recht op een merknaam ter zake een product, na het einde samenwerking met betrekking tot dat product? Dat is de vraag die voorligt in de zaak tussen Medical Workshop en Sharpsight. De rechter gaat in op de vraag welke (rechts-)persoon aanspraak heeft op de merknaam na het einde van een licentieovereenkomst waarin over de attributie van die merknaam niet expliciet iets is bepaald...

Vereisten voor de overdracht van een merk

Een merk is een onderscheidingsteken voor waren of diensten. Bescherming van een merk vereist een registratie. Er zijn gevallen denkbaar waarin u uw merk wilt overdragen aan een derde, of binnen de groep aan uw eigen onderneming (holding), of u mogelijk een merk van een ander wilt kopen uit een faillissement. Dat roept de vraag op: welke vereisten gelden er voor een overdracht van een merk?

Stilte na de storm: paraplu's van Senz en van Impliva

Senz ontwikkelde een paraplu, bestand tegen weer en wind, en bracht die in 2006 op de markt. In 2007 startte Senz een procedure tegen (eveneens) producent Impliva wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Senz, door een prototype paraplu van Impliva. De rechtbank wees de vorderingen van Senz toe. In 2013 ontwikkelde Impliva (weer of afwijkende) modellen stormparaplu's. Senz schreef Impliva aan wegens gestelde inbreuk op modelrechten van Senz door de betreffende paraplu's van Imp...

IE-rechten opdrachtgevers niet gewaarborgd in ZZP-modelovereenkomst van Belastingdienst

Op 1 mei 2016 treedt de Wet DBA in werking. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Onze collega’s van arbeidsrecht schreven al eerder over de arbeidsrechtelijke aspecten hiervan, maar ook op het gebied van het Intellectuele Eigendoms- en IT-recht is er belangrijk nieuws.Afschaffing VAR-verklaringDe VAR-verklaring bood duidelijkheid aan opdrachtgevers over de arbeidsverhouding met freelancers en andere zelfstandigen, zoals zzp’ers. Het was...

Hof van Justitie erkent morele schadevergoeding bij IE-inbreuk

Kan men immateriële schadevergoeding vorderen bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, naast vermogensschade? Ja, aldus een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.Dit oordeel is gewezen in een zaak waarin fragmenten van regisseur, scenarioschrijver en producent Liffers zijn gebruikt in een audiovisuele documentaire over kinderprostitutie in Cuba, waarin strafbare activiteiten worden getoond die met een verborgen camera waren opgenomen. Deze documentaire bevatte een aantal fragm...

Europees Hof: kosten exequaturprocedure vallen onder volledige proceskostenregeling

In zaken betreffende intellectuele eigendomsrechten moet de verliezende partij in beginsel de advocaatkosten en andere kosten van de winnende partij vergoeden. Deze regel is afkomstig uit de Europese Handhavinsrichtlijn. Geldt dit ook voor kosten gemaakt in verband met het inleiden van een exequaturprocedure, waarin wordt verzocht om de erkenning en tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing uit het buitenland? Het Europese Hof beantwoordt die vraag bevestigend.Artikel 14 van de Handha...

Apple vs. Samsung, Europese strijd losgebarsten

Europa is in de ban van rechtszaken over 'importverboden' betreffende de populaire Samsung Galaxy producten. Medium Webwereld bericht dat Apple zowel in Duitsland en de Verenigde Staten als in Nederland hierover procedures aanhangig heeft gemaakt. In de kern ligt de vraag voor of deze producten van Samsung teveel lijken op die van Apple en of en zo ja hoe Apple de producten van Samsung kan weren.Onder meer het Gemeenschapsmodellenrecht van Apple op de vormgeving van haar producten en een aant...