1. Home
  2. Kennis
  3. Podcasts
  4. Wat moet je weten over licenties
Podcast

Wat moet je weten over licenties?

“In deze tweede podcast van de sectie intellectuele eigendomsrecht nemen Christel Jeunink en Lorena van den Berg u mee in de wereld van licenties. Zij behandelen onder meer wat een licentieovereenkomst is, wat het toepassingsgebied is, welke licentievergoedingen kunnen worden afgesproken en tot slot hebben zij het over sublicenties.”

Luistertijd: 24:50 minuten
Auteur podcast Christel Jeunink
Gepubliceerd 28 juli 2022
Laatst gewijzigd 28 juli 2022

Podcastbeschrijving

Gerelateerde events


13 oktober 2022

Actualiteiten Privacyrecht 2022

Het Privacyrecht ontwikkelt zich snel. Om goed op de hoogte te blijven organiseert Mark Jansen, specialist Privacyrecht, het jaarlijkse seminar 'Actualiteiten Privacyrecht' op 13 oktober 2022.


Bekijk alle events

Gerelateerde kennis

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Auteursrecht en babykleding

In mijn vorige blog schreef ik al over de mogelijkheden om kleding te beschermen. Dit blog gaat specifiek over babykleding.

Rechtbank Rotterdam oordeelt over (gedeeld) auteursrecht op software

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 31 mei 2021 geoordeeld over een geschil dat ziet op het (gedeeld) auteursrecht op software in een situatie waarin een gebruiker/distributeur van software zelf aanpassingen heeft aangebracht aan die software. De vraag rijst aan wie de auteursrechten op die aanpassingen toekomen en of de softwareleverancier die aanpassingen mag gebruiken en vermarkten. De uitkomst van de uitspraak is (mede) van belang met het oog op een separate procedure tussen partijen die bij de Ondernemingskamer loopt. In deze blog licht ik de uitspraak kort toe en bespreek ik de relevantie van de uitspraak voor de praktijk.

Rechten op het ontwerp van kleding

Welke intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten op kleding? En wanneer kunnen deze worden uitgeoefend? Wij bespreken het auteurs- en merkenrecht.

Fashion: het beschermen van kleding

In dit blog bespreek ik op welke manier je kleding het beste kunt beschermen. Het auteursrecht, het modellenrecht en het niet-ingeschreven gemeenschapsmodellenrecht komen hierbij aan bod.

Fashion en auteursrecht: wanneer is er bescherming?

Is stijl, mode of trend vrij van auteursrecht? Of kun je kleding, schoenen en modeartikelen ontwerpen in een bepaalde stijl die toch auteursrechtelijk beschermd zijn?

Dressoir slechts beperkt auteursrechtelijk beschermd

Kort geding over dressoirs. Eiseres vindt dat gedaagde inbreuk maakt op de auteursrechten op haar Zijlstra dressoir 5023. In kort geding komt de vraag aan de orde of het dressoir überhaupt wel auteursrechtelijk beschermd is. Pas daarna kan gekeken worden naar de eventuele auteursrechtinbreuk.Volgens de voorzieningenrechter voldoet het dressoir van eiser slechts in beperkte mate aan het 'werk' criterium geldend in het auteursrecht. Het voert echter vooralsnog te ver om te concluderen dat de Zi...

Chatbook niet auteursrechtelijk beschermd

Op 31 maart 2010 heeft de rechter in Amsterdam een uitspraak gewezen inzake chat-websites voor homoseksuelen. Gaychat.nl stelt dat bullchat.nl inbreuk maakt op haar auteursrechten met betrekking tot de vormgeving van haar website. Gay Group, de exploiteerder van de website gaychat.nl, legt hieraan ten grondslag dat er sprake is van een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging, nu zij geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van een chatbook dat nagenoeg identiek is aan haar ei...

BREIN neemt servers in beslag bij hosting provider

Stichting Brein, de bestrijder van intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software, heeft vorige week via een ex-parte verlof de servers in beslag genomen van een zogenaamde 'ranked topsite'. Dit is een besloten website die wordt gebruikt om illegale bestanden op te slaan van o.a. de nieuwste films, muziek en games.Release groepen vullen de ranked topsite met de nieuwste content. Re...

'The Pirate Bay sage continues'

Je kan er vandaag bijna niet omheen: de rechtbank Amsterdam heeft gisteren twee uitspraken gewezen in de beroemde The Pirate Bay 'sage'. Of de uitspraken ook echt zo baanbrekend zijn als in de media wordt gesuggereerd is maar zeer de vraag. In de eerste uitspraak tussen Brein en de Zweedse eigenaren van TPB, zijn laatstgenoemden niet verschenen in het geding. Er is door hen geen verweer gevoerd. De rechter beoordeelt alleen of de vorderingen van Brein hem niet onrechtmatig of ongegrond voorko...