1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Artikel over de Mobiliteitsrichtlijn in het USLAW Spring Magazine 2023

Artikel over de Mobiliteitsrichtlijn in het USLAW Spring Magazine 2023

Karen Verkerk en Dennis Nijssen publiceerden een artikel over de Mobiliteitsrichtlijn in het USLAW Spring Magazine 2023.
Leestijd 
Verschenen in: USLAW Magazine
Auteur publicatie Karen Verkerk
Gepubliceerd 06 juni 2023
Laatst gewijzigd 06 juni 2023

Met de zogenoemde Mobiliteitsrichtlijn van 27 november 2019 hebben het Europese Parlement en de Raad willen voorzien in geharmoniseerde regelgeving voor grensoverschrijdende splitsingen en omzettingen en een aanpassing van de reeds bestaande regeling voor grensoverschrijdende fusies binnen de Unie. Grensoverschrijdende splitsingen en omzettingen waren al wel mogelijk op basis van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, maar een regelgevend kader ontbrak vooralsnog. De Richtlijn heeft tot doel de procedures voor dergelijke grensoverschrijdende handelingen te vereenvoudigen en tegelijkertijd de positie van onder andere werknemers, crediteuren en minderheidsaandeelhouders te versterken. In Nederland is een wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn op 1 juni 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Vanwege het belang voor buitenlandse investeerders publiceerden Karen Verkerk en Dennis Nijssen over dit onderwerp een artikel in het USLAW Magazine Spring 2023.

Download publicatie