Zoeken
  1. Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat die geen opdrachtnemer is

Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat die geen opdrachtnemer is

In het artikel gaan Daan Baas en Lieke Verlinden in op de gevolgen van het arrest Breeweg/Wijnkamp dat de Hoge Raad in september 2015 wees.
Verschenen in: AV&S 2016/44
Auteur publicatieDaan Baas
Gepubliceerd20 december 2016
Laatst gewijzigd20 december 2016
Leestijd 

De Hoge Raad besliste dat een door een advocaat gemaakte beroepsfout niet alleen aan de opdrachtnemer kan worden tegengeworpen, maar ook aan de uitvoerend advocaat. Dit kan grote consequenties hebben voor zowel de advocaat in dienstbetrekking als voor de advocaat die aan de opdrachtnemende maatschap/rechtspersoon deelneemt door tussenkomst van een praktijkvennootschap. In de lagere rechtspraak wordt het toepassingsbereik van dit arrest inmiddels uitgebreid naar andere beroepsbeoefenaren.

Daarnaast wordt in het artikel ingegaan op het beperken van persoonlijke risico’s door zorg te dragen voor voldoende verzekeringsdekking en uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid in algemene voorwaarden.

Download publicatie