1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De territoriale werking van het merkinbreukverbod: de stand van zaken

De territoriale werking van het merkinbreukverbod: de stand van zaken

Net als andere intellectuele eigendomsrechten, zijn merkrechten territoriaal begrensd. Een Benelux-merk is geldig en kan worden ingeroepen tegen derden in het territoir van de Benelux-landen. Maar wat is nu de territoriale reikwijdte van een inbreuk-verbod op een Uniemerk en welke rechtsgevolgen heeft dit?
Leestijd 
Verschenen in: Benelux Merken en Modellen Bulletin 2018, afl. 2
Auteur publicatie Joost Becker
Gepubliceerd 17 september 2018
Laatst gewijzigd 17 september 2018

Een Benelux-merk is geldig en kan worden ingeroepen tegen derden in het territoir van de Benelux-landen. Het Uniemerk wordt geregistreerd voor de gehele Europese Unie, waar het verboden is daarop inbreuk te maken. De territoriale omvang van merken roept verschillende vragen op: wordt overal dezelfde bescherming toegekend? Geldt een inbreukverbod voor het gehele grondgebied? Of kan dat territoriaal worden beperkt? En hoe zit dit in oppositiezaken? Deze bijdrage wil een antwoord geven op deze vragen, met name aan de hand van de door het Hof van Justitie ontwikkelde rechtspraak over de territoriale reikwijdte van inbreukverboden.

Download publicatie