Zoeken
  1. Huurrecht. Bemiddelingscourtage voor huurders van woonruimte toelaatbaar? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.

Huurrecht. Bemiddelingscourtage voor huurders van woonruimte toelaatbaar? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.

Verschenen in: Vastgoedrecht 2016-1
Auteur publicatieDenise Sauer
Gepubliceerd20 september 2016
Laatst gewijzigd20 september 2016
Leestijd 

Al geruime tijd worden juridische procedures gevoerd over de vraag of huurbemiddelingsbureaus onder bepaalde omstandigheden courtage mogen vragen bij de huurders van woonruimte waarmee de bemiddelingsbureaus uiteindelijk een huurovereenkomst sluiten. Verschillende rechters zijn tot verschillende conclusies gekomen.1 De Rechtbank Den Haag, sector kanton, heeft op de voet van artikel 392 Rv aan de Hoge Raad vragen gesteld over deze kwestie teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren. In zijn arrest van 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord.2

Download publicatie