De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Mergers and acquisitions: algemene aspecten en capita selecta

Mergers and acquisitions: algemene aspecten en capita selecta

Leestijd 
Verschenen in: Groninger Civilistenblad, nr. 3 / 2017
Auteur publicatie Eva Nass
Gepubliceerd 14 juli 2017
Laatst gewijzigd 21 februari 2019
 

In deze bijdrage staan fusies en overnames centraal. Ik omschrijf wat met deze aanduiding wordt bedoeld en ik belicht enkele specifieke onderwerpen die in een contract met betrekking tot een fusie of overname worden vastgelegd. Daarbij ga ik uit van een onderhandse overname waarbij alle aandelen in een vennootschap worden overgedragen (aandelenfusie). Na een uiteenzetting (in paragraaf 1) van algemene aspecten komen achtereenvolgens – in samenhang bezien – aan de orde het due diligence-onderzoek (paragraaf 2), garanties (paragraaf 3), schadevergoeding (paragraaf 4) en zekerheid (paragraaf 5). Bij de bespreking van deze onderwerpen signaleer ik de aandachtspunten op basis van mijn praktijk.

Download publicatie