1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Tijdelijke huurkorting: wel of niet toelaatbaar voor corporaties?

Tijdelijke huurkorting: wel of niet toelaatbaar voor corporaties?

Wanneer zou het toelaatbaar moeten zijn om woningcorporaties tijdelijke huurkorting te geven? Zijn er alternatieven om een huurkorting te verstrekken?
Leestijd 
Verschenen in: Vastgoedrecht 2019, afl. 1
Auteur publicatie Robert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd 15 februari 2019
Laatst gewijzigd 19 februari 2019

De Autoriteit Woningcorporaties heeft corporaties reeds in 2017 bericht dat de Woningwet hen verbiedt om huurders een tijdelijke huurkorting te verlenen. Corporaties die desalniettemin een tijdelijke huurkorting aan hun huurders verschaffen lopen het risico een last onder dwangsom opgelegd te krijgen. Vanuit de corporatiehoek is stevige kritiek geuit op het standpunt van de Autoriteit Woningcorporaties. Een tijdelijke huurkorting werd namelijk regelmatig toegepast, in het bijzonder bij jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. In dit artikel wordt het standpunt van de Autoriteit Woningcorporaties nader beschouwd. Gesteld wordt dat het in bepaalde situaties wel toelaatbaar zou moeten zijn om tijdelijke huurkorting te geven, in het bijzonder in het specifieke geval van verhuur aan jongeren. Daarnaast wordt een aantal alternatieven besproken om binnen het wettelijk kader toch een tijdelijke huurkorting te kunnen verstrekken.

Download publicatie