1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Vluchtannulering of vertraging

Is er sprake van Buitengewone omstandigheden?

Een bird strike – vogel in de motor – of een achtergelaten briefje dat op terreurdreiging kan wijzen; vliegtuigmaatschappijen zijn niet altijd schuldig aan een vertraging of annulering van een vlucht. In geval van buitengewone omstandigheden hoeven zij passagiers geen schade te vergoeden. Juristen van Ondernemingsrecht staan een grote Europese luchtvaartmaatschappij bij in dit soort zaken.
Leestijd 
Verschenen in: Samenspraak magazine
Auteur publicatie Joanne Houwers
Gepubliceerd 07 oktober 2019
Laatst gewijzigd 07 oktober 2019

Bij vertragingen van meer dan drie uur, annulering van een vlucht of instapweigering hebben passagiers recht op compensatie. Dat is vastgelegd in de EU-Verordening 261/2004, samen met de forfaitaire bedragen voor de vergoeding. “Maar dat gaat niet altijd op. Als er sprake is van buitengewone omstandigheden dan hoeft de luchtvaarmaatschappij geen vergoeding te betalen. Dan gaat het vaak om een van ‘buiten komende oorzaak’, zoals slechte weersomstandigheden, terroristische dreiging of een staking,” aldus Joanne Houwers, advocaat ondernemingsrecht.

“Natuurlijk is elke luchtvaartmaatschappij bereid om volgens de EU-regels een redelijke vergoeding te betalen,” vervolgt juridisch medewerker Gerard den Hertog. “Maar soms gaan passagiers nogal ver bij het indienen van hun bonnetjes. Door de vertraging moet je misschien uit eten, maar dat hoeft geen kreeft met champagne te zijn. Of als je één dagje langer moet blijven, kun je niet de autohuur van twee weken opvoeren. We zien de meest vreemde declaraties voorbijkomen.”

Beide juristen treden op voor een grote Europese luchtvaartmaatschappij tegen (met name) schadeclaimbureaus. Bureaus die voor gedupeerde passagiers de vordering innen tegen een bepaald percentage. Consumenten weten die bureaus steeds beter te vinden: “Kwamen er de eerste jaren zo’n vier nieuwe zaken per week binnen, momenteel zijn dat er zeker zeventig.”

Cessieverbod

Een recente ontwikkeling is dat claimbureaus de vordering van de passagier overkopen. Die krijgt direct een bedrag uitbetaald en het bureau handelt de procedure verder af onder eigen naam.

“Die overdracht is voor de vliegmaatschappijen erg onvoordelig. Het geeft veel administratieve rompslomp – alles staat op naam en rekeningnummer van de passagier -, de kosten van de griffierechten lopen op en bovendien is het systeem fraudegevoelig: sommige passagiers verkopen hun vordering aan meerdere claimbureaus. Daarom heeft onze cliënt in de voorwaarden opgenomen dat een passagier de vordering niet mag verkopen aan een claimbureau: het cessieverbod.”

Advocaat Joanne Houwers verdedigde dit cessieverbod al met succes in de rechtbank van Eindhoven. Andere procedures lopen nog bij de Rechtbank Haarlem en in hoger beroep. “Als die uitspraken gunstig zijn, biedt dat ook perspectief voor andere luchtvaartmaatschappijen. Wij kunnen adviseren bij het aanpassen van de algemene voorwaarden.”

Bijzondere materie

Het is bijzondere materie, de vliegwereld en de EU-Verordening. Inmiddels hebben de juristen daarin hun eigen, unieke expertise opgebouwd en al heel wat zaken behandeld. Met die deskundigheid kunnen zij ook andere luchtvaartmaatschappijen van dienst zijn. Digitale modellen voor terugkerende werkzaamheden beloven een snelle afhandeling en daardoor is er ruimte voor meer ingewikkelde procedures.

“Wij weten hoe de diverse rechters de regels interpreteren en hebben de nodige kennis van alle jurisprudentie. De luchtvaartmaatschappijen moeten zich realiseren dat ze echt niet altijd kansloos zijn; de passagier staat niet altijd in zijn recht. Regelmatig is aan te tonen dat het om buitengewone omstandigheden gaat. En het is de moeite waard: als je één zaak wint, heb je er in één keer 189 gewonnen – het aantal stoelen van een Boeing 737!”

Grensoverschrijdend

Procedures in de luchtvaart betreffen vaak grensoverschrijdende zaken: zo kunnen Italiaanse passagiers die op bijvoorbeeld Eindhoven vliegen zich laten bijstaan door een Nederlands claimbureau. Passagiers kunnen in de luchthavenstad van vertrek of van aankomst bij de rechtbank procederen, bijvoorbeeld in Pisa of in Eindhoven. Of, als ze op Schiphol vliegen, in Haarlem.

De Europese luchtvaartmaatschappij is in het verleden via het netwerk van TELFA bij Dirkzwager geïntroduceerd. TELFA (Trans European Law Firms Alliance) is een samenwerkingsverband van hoog gekwalificeerde juridische kantoren. Ook andere TELFAkantoren werken voor deze luchtvaartmaatschappij, zo nodig is er onderling overleg

Naar publicatie