1. Home
  2. Omgevingswet
  3. Wettekst

Wettekst

Navigatie
|
Wettekst
BIJLAGE

Op deze pagina vindt u per artikel de wettekst met bijbehorende parlementaire toelichting. De wettekst is gebaseerd op de tekst van Omgevingswet zoals deze op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen, aangevuld met de Invoeringswet Omgevingswet. De Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur zijn afzonderlijk te raadplegen.

Nummering

Let op: tijdens het parlementaire proces zijn verschillende artikelen aangevuld met nieuwe leden of zijn juist leden komen te vervallen. Daarbij zijn enkele artikelen aan het originele wetsvoorstel toegevoegd of opnieuw vastgesteld:

  • toegevoegd: artikelen 3.3, 4.29, 5.13, 5.32, 13.2, 16.8, 16.29, 20.20, 23.6 en 23.9;
  • opnieuw vastgesteld: artikel 16.56.

Het gevolg van deze wijzigingen is dat de nummering in het originele wetsvoorstel en in de bijbehorende memorie van toelichting niet overal overeenkomt met de nummering in de definitieve Omgevingswet.