1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Pers & nieuws
  4. Advocaat Nynke Brouwer van Dirkzwager promoveert op onderzoek naar cyberverzekeringen

Nieuws Advocaat Nynke Brouwer van Dirkzwager promoveert op onderzoek naar cyberverzekeringen

Verzekeraars kunnen de cybersecurity in Nederland naar een hoger niveau tillen door scherpere eisen te stellen aan verzekerde bedrijven. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Nynke Brouwer, advocaat bij Dirkzwager.
Nieuws |

Specialist cybersecurity en cyberverzekeringen

Nynke Brouwer is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, vooral gericht op cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. De afgelopen vier jaar onderzocht zij onder meer het functioneren van cyberverzekeringen op de Nederlandse markt en op 7 oktober 2021 verdedigt zij haar proefschrift De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Cyberpolissen waardevolle aanvulling 

Brouwer constateert dat cyberpolissen een waardevolle aanvulling vormen op het stelsel aan maatregelen die bedrijven kunnen nemen om cybercrime het hoofd te bieden. Daarnaast ziet zij twee essentiële verbeterpunten.
“Er moet ten eerste meer eenduidigheid komen over de kernbegrippen en voorwaarden die de omvang van de dekking bepalen. Zo heeft ‘cyberincident’ geen vastomlijnde betekenis, zoals brand of diefstal. Elke verzekeraar hanteert een andere definitie. Daardoor weten bedrijven die zich willen verzekeren niet precies voor welk risico, onder welke voorwaarden, ze zich verzekeren.”

Cyberbeveiliging 

Het tweede knelpunt betreft de normen voor cyberbeveiliging. Wat mag je van een verzekerde partij verwachten? Brouwer: ”Voor een diefstalverzekering bijvoorbeeld moet je ook gecertificeerd hang- en sluitwerk hebben om een dekking te krijgen.”

“Heldere polissen en scherper omlijnde normen zorgen ervoor dat bedrijven hun cybersecurity verbeteren en de cyberverzekeringsmarkt zich verder ontwikkelt. Dat draagt bij aan een algemeen hoger niveau van cyberveiligheid en cyberweerbaarheid”, aldus Brouwer.

Verbod losgeld

Onlangs kwam in het nieuws dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden onderzoekt om bij een geslaagde ransomware-aanval, waarbij door hackers aangebrachte gijzelsoftware bedrijfssystemen lamlegt, verzekeraars te verbieden om het door het verzekerde bedrijf betaalde losgeld te vergoeden. Het verzekeren van betaald losgeld zou een crimineel verdienmodel in stand houden.

Brouwer heeft onder andere onderzocht of bedrijven eerder losgeld betalen als ze daarvoor zijn verzekerd. “Dat verband is niet helder. Op dit moment betalen bedrijven, verzekerd of niet, omdat ze geen alternatief hebben. Een verbod op het bieden van verzekeringsdekking gaat averechts werken. Bovendien grijpt zo’n verbod diep in op de contractvrijheid.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Nynke Brouwer

Nynke is sinds 2011 advocaat bij Dirkzwager. Zij is werkzaam bij zowel de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering als de sectie IE/IT te Arnhem. Nynke is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een bijzondere specialisatie in cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. Zij richt zich op verzekeraars en makelaars, de zorgsector, overheden en commerciële bedrijven en instellingen. Zij adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, waarbij het accent ligt op aansprakelijkheid van bedrijven en overheden, dekkingsgeschillen en privacyvraagstukken. Daarnaast verricht zij incident response diensten bij cyberincidenten.

Sinds december 2016 is Nynke als buitenpromovenda verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Op 7 oktober 2021 verdedigt zij haar proefschrift, getiteld De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief. Over dit onderwerp publiceert zij regelmatig in de wetenschappelijke literatuur en houdt zij vaak lezingen en seminars. Sinds 2020 is Nynke als docent verbonden aan de specialisatieopleiding Grotius Privacyrecht.

Nynke is lid van de Technische Commissie Cyber van de VNAB. Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR), de Vereniging Voor Verzekeringswetenschap (VVVW) en de Vereniging Privacy Recht (VPR).