1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Pers & nieuws
  4. Boek Lidewij Bergsma verschenen: Verdachte artsen

Nieuws Boek Lidewij Bergsma verschenen: Verdachte artsen

Onlangs verscheen het eerste boek van gezondheidszorg advocaat Lidewij Bergsma via Celsus uitgeverij.
Nieuws |

Update 23-11-2018: dit boek is genoemd als leestip op de website van BijzonderStrafrecht.nl.

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

In dit boek beschrijft de auteur onder andere de rol van de Inspectie en de medewerkingsplicht, het vervolgingsbeleid van het OM in het kader van medische zaken, de betekenis en de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, de knelpunten in de samenwerking tussen het OM en de IGJ, de betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht (zoals het nemo tenetur-beginsel, het ne bis in idem-beginsel en het una via-beginsel) en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht.

Het boek van Mr. I.J. Bergsma, advocaat gezondheidszorg, is te verkrijgen via Celsus juridische uitgeverij.

 

Aantal pagina's: 120

datum van uitgave: 2018

ISBN: 978-90-8863-235-8