1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Pers & nieuws
  4. Duizenden werknemers dreigen vergoeding Staat mis te lopen vanwege verjaring claim vakantiedagenwetgeving.

Nieuws Duizenden werknemers dreigen vergoeding Staat mis te lopen vanwege verjaring claim vakantiedagenwetgeving.

Een grote groep werknemers dreigt honderden dan wel duizenden euro’s mis te lopen aangezien een claim tegen de Nederlandse Staat over vakantiedagenwetgeving binnenkort verjaart. De Nederlandse vakantiedagenwetgeving voldeed voor 2012 niet aan Europese regelgeving. Als de betreffende groep werknemers de Staat niet op tijd aansprakelijk stelt, dreigt de claim binnenkort te verjaren, constateert Dirkzwager advocaten & notarissen. De Staat heeft dan niet langer de verplichting om deze werknemers een schadevergoeding te betalen. Benadeelde werknemers lopen dan honderden dan wel duizenden euro’s mis. Het betreft alle werknemers die vòòr 1 januari 2012 langer dan een half jaar ziek zijn geweest.
Nieuws |

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2009 dat de Europese Richtlijn 2003/88 voorschrijft dat iedere werknemer, dus ook een zieke werknemer, recht heeft op minstens vier weken vakantie per jaar. In Nederland hadden zieke werknemers alleen recht op opbouw van vakantiedagen over het laatste half jaar van hun ziekte, en niet op het voorgeschreven minimum van vier weken. De Nederlandse wet was daarmee in strijd met de Europese Richtlijn. Op 22 februari van dit jaar heeft minister Asscher 7 miljoen euro gereserveerd voor werknemers die door de foutieve Nederlandse wetgeving te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Dit geld wordt gebruikt om de claims van de benadeelde werknemers te voldoen.

“De laatste claims tegen de Staat dreigen binnenkort te verjaren. Eventuele claims tegen de Staat moeten namelijk binnen vijf jaar nadat de vakantiedagen zijn misgelopen worden ingediend. Daarna is er geen recht meer op vergoeding. Concreet betekent dat dat alle werknemers die na (minstens een half jaar) ziekte uit dienst zijn gegaan na 1 maart 2011 en nu nog geen claim hebben ingediend nog recht hebben op schadevergoeding. Cijfers van het CBS tonen aan dat alleen al in 2011 ruim 30.000 mensen na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Een groot deel van deze mensen heeft nu dus nog recht op schadevergoeding. We roepen hen op om nu stappen te ondernemen en de Staat alsnog aansprakelijk te stellen. Uiteraard kunnen wij hen daarbij helpen,” aldus Joske Hagelaars, advocaat bij Dirkzwager. De heer Hagelaars heeft een werknemer bijgestaan bij de procedure tegen de Staat waarin is vast komen te staan dat de Staat aansprakelijk is.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden, kunt u op onze website terecht.