1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Pers & nieuws
  4. Update: Hof van Justitie bevestigt zienswijze Dirkzwager over btw-positie projectontwikkelaar

Nieuws Update: Hof van Justitie bevestigt zienswijze Dirkzwager over btw-positie projectontwikkelaar

Het Hof van Justitie heeft op 16 januari jl. bevestigd dat sprake kan zijn van de overgang van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een verhuurd winkelcentrum door een projectontwikkelaar aan een belegger.
Nieuws |

In mei 2022 informeerden wij u over de uitspraak van het gerechtshof Arnhem–Leeuwarden van 17 mei 2022 waarin het gerechtshof bevestigde dat bij de overdracht van 77 verhuurde woonappartementen door een projectontwikkelaar aan een belegger geen btw was verschuldigd omdat sprake was van de overgang van een algemeenheid van goederen. De Staatsecretaris van Financiën heeft cassatie ingesteld en de casus ligt nu bij de Hoge Raad.

Het (Europese) Hof van Justitie heeft op 16 februari jl. middels een beschikking (een vereenvoudigde procedure) een uitspraak gedaan in een soortgelijke casus. Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat sprake kan zijn van de overgang van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een verhuurd winkelcentrum door een projectontwikkelaar aan een belegger.

In de casus die heeft geresulteerd in vorengenoemde uitspraak van 17 mei 2022 betoogden wij op basis van de jurisprudentie van het (Europese) Hof van Justitie dat sprake was van de overgang van een algemeenheid van goederen. Het oordeel van het gerechtshof sloot aan bij onze zienswijze. De recente beschikking van het (Europese) Hof van Justitie van 16 januari jl. sluit naar onze mening aan bij onze zienswijze en die van het gerechtshof. Het is nu wachten op het eindoordeel van de Hoge Raad. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Voor ons eerdere nieuwsbericht over deze zaak verwijzen wij naar: Baanbrekende uitspraak over btw-positie projectontwikkelaar.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze fiscalisten Gerton Rademaker of Petra de Waal.