1. Home
 2. Specialisten
 3. Mark Jansen

Mark Jansen Advocaat - Associate partner Intellectuele eigendom & IT-recht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 67 Mobiel 06 2214 29 65 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Mark Jansen

Biografie

Mark Jansen is sinds 2007 advocaat. Zijn praktijk begeeft zich op het snijvlak van recht en (digitale) techniek en valt uiteen in een paar pijlers: 

 • contractering: contracten voor allerhande digitale projecten, met het oog op continuïteit, risicoverkleining en naleving van wet- en regelgeving; 
 • incidentafhandeling: samen met collega's van het cyberteam verzorgen van de incident response bij cyberincidenten als ransomware of een datalek (van datalekmelding tot claimafhandeling);
 • adviseren: advies over compliance inzake digitale wetgeving (AVG, NIS2, DORA, DSM, DSA, etc.), de juridische positie inzake een automatiseringsgeschil; 
 • procederen: procedures over mislukte automatisering, claims bij datalekken.

 

Digitale continuïteit is tegenwoordig van vitaal belang voor organisaties. Niemand kan langdurig zonder goed werkende ICT. In mijn praktijk begeef ik me dan ook op het snijvlak van recht en techniek. Met allerlei maatregelen, zowel juridisch als praktisch, probeer ik (1) ellende te voorkomen, (2) te borgen dat incidenten niet uit de hand lopen en (3) te zorgen dat het contract op orde is als er onverhoopt toch geprocedeerd moet worden. En bij onverhoopte incidenten als een datalek of ransomware houden we het hoofd koel en handelen we de kwestie snel af met ons team.

Functie(s)

2007 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Banking & Finance, Energie, Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeraars, Zorg Commercieel contractenrecht, Compliance & Governance, Cybersecurity, Intellectueel Eigendomsrecht, IT-recht / ICT-recht, Privacyrecht Alles op het snijvlak van recht en (digitale) techniek. IT-recht, privacyrecht en alle overige juridische aspecten inzake digitale producten en diensten. Mark geeft regelmatig lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hierover regelmatig op websites en in vakbladen. Zie de diverse publicaties op deze profielpagina of zijn LinkedIn profiel. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2016 2016 Grotius Informaticarecht (cum laude)
2001 2006 Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
2001 2007 Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Professioneel:

Privé:

 • Voorzitter van Muziekvereniging Jubal Varsseveld (vrijwillig).

 

Legal 500 Next Generation Partner

Ranked as Next Generation Partner in Legal 500 2023 INDUSTRY FOCUS: INFORMATION TECHNOLOGY

Testimonials

 • ‘The lawyers possess strong IT knowledge, take a personal approach and are available at key times.’
 • ‘Dirkzwager is a company that offers a total package. The combination of extensive knowledge in the field of IT and healthcare makes them unique. We also follow the firm’s advice in the field of information security and privacy policy.’
 • ‘Mark Jansen and Sven Wakker have specific knowledge, are excellent communicators and have flexible attitudes.’
 • ‘Mark Jansen is likeable and takes a deep interest in legal developments and is not shy in sharing his opinions on these developments.’
 • ‘Mark Jansen is amicable, a good communicator and delivers on time. His input is spot-on.’
 • ‘Mark Jansen and Dafne de Boer are notable partners. Systematically strong and achieve optimal results in order to properly argue the case.’
 • ‘The firm has good knowledge off the healthcare industry, including the specifics of IT suppliers.’

Procedures

In het IT- en privacyrecht wordt niet zo veel geprocedeerd. 

Bekende openbare kwesties waar Mark bij betrokken is geweest zijn bijvoorbeeld die inzake:

 • de kraak van de OV-chipkaart waarbij met succes de vrijheid van wetenschap voor prof. Bart Jacobs en de Radboud Universiteit is verdedigd; 
 • de mislukte invoering van het EPD van Alert waarbij we tot aan de Hoge Raad met succes het TweeStedenZiekenhuis verdedigd hebben; 
 • de procedure waarbij we een slachtoffer van een hack met succes verdedigd hebben tegen een claim van een betrokkene.

 

 

Talen

Nederlands, Engels

Events


26 maart 2024

2024-03-26 IT Projectmanagement

Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen. Het niet goed werken daarvan heeft grote consequenties. Tegelijkertijd is de realiteit dat veel IT-projecten niet lopen zoals van tevoren werd verwacht.


16 april 2024

Privacy en cookies op jouw website

In de dynamische wereld van online marketing is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en compliance-richtlijnen. Dit webinar biedt online marketeers een diepgaande verkenning van privacy en cookiegebruik, met praktische tips en inzichten die direct toepasbaar zijn op jouw strategie.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Mark Jansen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 437

"Computer says no" - een deel van de AI-wetgeving bestaat al lang in de vorm van de AVG

Er is veel te doen over aanstaande AI-wetgeving vanuit Europa. Door alle berichtgeving over nieuwe wetgeving sneeuwt het bestaande kader wel eens wat onder. Want een deel van wat de AI-wetgeving wil bereiken (bescherming tegen de risico's van autonomie digitale systemen) wordt al door bestaande wetgeving afgevangen. De AVG verbiedt (reguleert) immers nu al geautomatiseerde besluitvorming.

Dat er iets mis gaat met persoonsgegevens wil niet direct zeggen dat de betrokkene (dus) recht op geld heeft

Er is veel te doen over het welke schadevergoeding er tegenover een privacyschending zou moeten staan. Hierover wordt steeds meer, en ook steeds vaker collectief, geprocedeerd. Dit verklaart dan ook dat er steeds meer uitspraken verschijnen. Een recente uitspraak van het Hof maakt duidelijk dat de betrokkene niet "zomaar" geld kan claimen: een incident is nog geen bewijs van structurele misstanden en de vermeende schade moet wel echt geleden zijn. Een korte beschouwing.

Hoge lat voor uitbesteding kritieke en belangrijke functies in concept RTS onder DORA

In het kader van het verlenen van ICT-diensten aan financiële entiteiten is er niet zelden sprake van een complexe keten van ICT-uitbesteding waarbij externe ICT-dienstverleners een of meer onderaannemingsovereenkomsten kunnen sluiten met andere externe ICT-dienstverleners. Deze onderuitbesteding van ICT-diensten doet echter niet af aan de verantwoordelijkheden van de financiële entiteiten en hun bestuursorganen om hun risico's te beheren. Vandaar ook dat in artikel 30 lid 2 sub a van de DORA staat dat in IT-contracten met een derde aanbieder van ICT-diensten o.m. worden vastgelegd of onderuitbesteden van ICT-diensten is toegestaan bij kritieke of belangrijke functies. Hierover verscheen onlangs een concept RTS; een document met aanvullende regelgeving. Deze RTS gaat in op de vraag wanneer uitbesteding is toegestaan en waaraan dan voldaan moet worden. Een korte analyse.

Privacy opnemen in het jaarverslag. Verstandig of wellicht toch niet?

De Autoriteit Persoonsgegevens bracht onlangs twee handreikingen uit. Het eerste gaat over aandacht voor privacy in jaarverslagen. Het tweede is gericht op toezichthouders in de raad van commissarissen of raad van toezicht van een onderneming. Hierin roept de AP onder meer op om aandacht te schenken aan privacy in het jaarverslag. Is dit nu verstandig?

HvJEU: zonder schuld geen privacyboete, maar de lat hiervoor ligt niet heel hoog

Het Hof van Justitie heeft op 5 december 2023 opnieuw een paar principiële knopen over het privacyrecht doorgehakt. (1) Wie een app laat ontwikkelen is in beginsel verantwoordelijk voor de daarmee verband houdende dataverzameling, ook al ligt de uitvoering bij die ontwikkelaar. (2) Er moet feitelijk worden getoetst of er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het al dan niet bestaan van de (daarvoor verplichte) contractuele regeling is hiervoor irrelevant. (3) Bij het verwerken van niet-herleidbare persoonsgegevens is de AVG niet meer van toepassing. (4) Voor het opleggen van een boete is enige schuld van de verwerkingsverantwoordelijke vereist, maar dat vergt niet een handelen of wetenschap van de leiding. (5) Een verwerkingsverantwoordelijke kan beboet worden voor gedrag door de verwerker, tenzij die verwerker de opdracht te buiten gaat. Dit levert een paar strategische aandachtspunten op.

IT-projectmanagement & de juridische gereedschapskist: tips en aandachtspunten

Een IT-project tot een goed einde brengen is een hele klus. Veel IT-projecten mislukken nog steeds. Heldere afspraken over en goede uitvoering van het projectmanagement kunnen helpen te voorkomen dat het project ontspoort. In deze blog een paar aandachtspunten vanuit de juridische praktijk.

Hof: ook bij levering maatwerksoftware kijken naar de afspraken, niet naar de verwachtingen

Het is vaak makkelijk mopperen op een IT-systeem. "Het doet het niet", of "dit werkt toch niet" hoor je dan. Mopperen is echter makkelijk. De vraag is of het systeem niet voldoet aan de gestelde/overeengekomen eisen. Een recente kwestie bij het Gerechtshof Amsterdam over de ontwikkeling van een maatwerk CRM systeem laat mooi zien hoe snel de verwachtingen van partijen uiteen kunnen lopen.

School moet kunnen verantwoorden waarom gegevens leerling in dossier zijn opgenomen

In een geschil tussen een basisschool en ouders van een leerling is heeft de rechtbank geoordeeld dat de AVG is geschonden omdat de school niet kon verantwoorden waarom gegevens in het leerlingendossier waren opgenomen. Dat de AVG is geschonden betekent echter nog niet dat de lat voor schadevergoeding ook wordt gehaald.

Rechtbank: boete BKR voor schenden AVG was terecht, maar iets te hoog

Volgens de rechtbank heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) terecht een boete opgelegd aan het Bureau Kredietregistratie (BKR) voor het vragen van geld bij inzageverzoeken en voor het niet faciliteren van het inzagerecht. De boete wordt wel gematigd van 830.000 euro naar 668.000 euro.

AFM roept ondernemingen op om op tijd met DORA te beginnen

Financiele instellingen hebben nog tot 2025 om aan de Digital Operations Resilience Act (DORA) te voldoen. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) roept de instellingen op om op tijd te beginnen met de voorbereidingen op deze nieuwe regels over IT-weerbaarheid.

Gegevens doorgeven naar de VS weer toegestaan

Gisteren heeft de Europese Commissie na 2 jaar onzekerheid besloten dat de Verenigde Staten voldoende waarborgen bieden voor een veilige doorgifte van persoonsgegevens. Dit betekent dat het doorgeven van data naar de VS nu veel gemakkelijker is geworden. Waar komt dit besluit vandaan? En waarom heeft het zo lang geduurd?

1 2 3 4 5 6
...
37