1. Home
 2. Specialisten
 3. Mark Jansen

Mark Jansen Advocaat - Associate partner Intellectuele eigendom & IT-recht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 67 Mobiel 06 2214 29 65 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Mark Jansen

Biografie

Mark Jansen is sinds 2007 advocaat. Zijn praktijk begeeft zich op het snijvlak van recht en (digitale) techniek en valt uiteen in een paar pijlers: 

 • contractering: contracten voor allerhande digitale projecten, met het oog op continuïteit, risicoverkleining en naleving van wet- en regelgeving; 
 • incidentafhandeling: samen met collega's van het cyberteam verzorgen van de incident response bij cyberincidenten als ransomware of een datalek (van datalekmelding tot claimafhandeling);
 • adviseren: advies over compliance inzake digitale wetgeving (AVG, NIS2, DORA, DSM, DSA, etc.), de juridische positie inzake een automatiseringsgeschil; 
 • procederen: procedures over mislukte automatisering, claims bij datalekken.

 

Digitale continuïteit is tegenwoordig van vitaal belang voor organisaties. Niemand kan langdurig zonder goed werkende ICT. In mijn praktijk begeef ik me dan ook op het snijvlak van recht en techniek. Met allerlei maatregelen, zowel juridisch als praktisch, probeer ik (1) ellende te voorkomen, (2) te borgen dat incidenten niet uit de hand lopen en (3) te zorgen dat het contract op orde is als er onverhoopt toch geprocedeerd moet worden. En bij onverhoopte incidenten als een datalek of ransomware houden we het hoofd koel en handelen we de kwestie snel af met ons team.

Functie(s)

2007 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Banking & Finance, Energie, Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeraars, Zorg Commercieel contractenrecht, Compliance & Governance, Cybersecurity, Intellectueel Eigendomsrecht, IT-recht / ICT-recht, Privacyrecht Alles op het snijvlak van recht en (digitale) techniek. IT-recht, privacyrecht en alle overige juridische aspecten inzake digitale producten en diensten. Mark geeft regelmatig lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hierover regelmatig op websites en in vakbladen. Zie de diverse publicaties op deze profielpagina of zijn LinkedIn profiel. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2016 2016 Grotius Informaticarecht (cum laude)
2001 2006 Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
2001 2007 Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Professioneel:

Privé:

 • Voorzitter van Muziekvereniging Jubal Varsseveld (vrijwillig).

 

Legal 500 Next Generation Partner

Ranked as Next Generation Partner in Legal 500 2023 INDUSTRY FOCUS: INFORMATION TECHNOLOGY

Testimonials

 • ‘The lawyers possess strong IT knowledge, take a personal approach and are available at key times.’
 • ‘Dirkzwager is a company that offers a total package. The combination of extensive knowledge in the field of IT and healthcare makes them unique. We also follow the firm’s advice in the field of information security and privacy policy.’
 • ‘Mark Jansen and Sven Wakker have specific knowledge, are excellent communicators and have flexible attitudes.’
 • ‘Mark Jansen is likeable and takes a deep interest in legal developments and is not shy in sharing his opinions on these developments.’
 • ‘Mark Jansen is amicable, a good communicator and delivers on time. His input is spot-on.’
 • ‘Mark Jansen and Dafne de Boer are notable partners. Systematically strong and achieve optimal results in order to properly argue the case.’
 • ‘The firm has good knowledge off the healthcare industry, including the specifics of IT suppliers.’

Procedures

In het IT- en privacyrecht wordt niet zo veel geprocedeerd. 

Bekende openbare kwesties waar Mark bij betrokken is geweest zijn bijvoorbeeld die inzake:

 • de kraak van de OV-chipkaart waarbij met succes de vrijheid van wetenschap voor prof. Bart Jacobs en de Radboud Universiteit is verdedigd; 
 • de mislukte invoering van het EPD van Alert waarbij we tot aan de Hoge Raad met succes het TweeStedenZiekenhuis verdedigd hebben; 
 • de procedure waarbij we een slachtoffer van een hack met succes verdedigd hebben tegen een claim van een betrokkene.

 

 

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Mark Jansen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 432

HvJEU: zonder schuld geen privacyboete, maar de lat hiervoor ligt niet heel hoog

Het Hof van Justitie heeft op 5 december 2023 opnieuw een paar principiële knopen over het privacyrecht doorgehakt. (1) Wie een app laat ontwikkelen is in beginsel verantwoordelijk voor de daarmee verband houdende dataverzameling, ook al ligt de uitvoering bij die ontwikkelaar. (2) Er moet feitelijk worden getoetst of er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het al dan niet bestaan van de (daarvoor verplichte) contractuele regeling is hiervoor irrelevant. (3) Bij het verwerken van niet-herleidbare persoonsgegevens is de AVG niet meer van toepassing. (4) Voor het opleggen van een boete is enige schuld van de verwerkingsverantwoordelijke vereist, maar dat vergt niet een handelen of wetenschap van de leiding. (5) Een verwerkingsverantwoordelijke kan beboet worden voor gedrag door de verwerker, tenzij die verwerker de opdracht te buiten gaat. Dit levert een paar strategische aandachtspunten op.

IT-projectmanagement & de juridische gereedschapskist: tips en aandachtspunten

Een IT-project tot een goed einde brengen is een hele klus. Veel IT-projecten mislukken nog steeds. Heldere afspraken over en goede uitvoering van het projectmanagement kunnen helpen te voorkomen dat het project ontspoort. In deze blog een paar aandachtspunten vanuit de juridische praktijk.

Hof: ook bij levering maatwerksoftware kijken naar de afspraken, niet naar de verwachtingen

Het is vaak makkelijk mopperen op een IT-systeem. "Het doet het niet", of "dit werkt toch niet" hoor je dan. Mopperen is echter makkelijk. De vraag is of het systeem niet voldoet aan de gestelde/overeengekomen eisen. Een recente kwestie bij het Gerechtshof Amsterdam over de ontwikkeling van een maatwerk CRM systeem laat mooi zien hoe snel de verwachtingen van partijen uiteen kunnen lopen.

School moet kunnen verantwoorden waarom gegevens leerling in dossier zijn opgenomen

In een geschil tussen een basisschool en ouders van een leerling is heeft de rechtbank geoordeeld dat de AVG is geschonden omdat de school niet kon verantwoorden waarom gegevens in het leerlingendossier waren opgenomen. Dat de AVG is geschonden betekent echter nog niet dat de lat voor schadevergoeding ook wordt gehaald.

Rechtbank: boete BKR voor schenden AVG was terecht, maar iets te hoog

Volgens de rechtbank heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) terecht een boete opgelegd aan het Bureau Kredietregistratie (BKR) voor het vragen van geld bij inzageverzoeken en voor het niet faciliteren van het inzagerecht. De boete wordt wel gematigd van 830.000 euro naar 668.000 euro.

AFM roept ondernemingen op om op tijd met DORA te beginnen

Financiele instellingen hebben nog tot 2025 om aan de Digital Operations Resilience Act (DORA) te voldoen. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) roept de instellingen op om op tijd te beginnen met de voorbereidingen op deze nieuwe regels over IT-weerbaarheid.

Gegevens doorgeven naar de VS weer toegestaan

Gisteren heeft de Europese Commissie na 2 jaar onzekerheid besloten dat de Verenigde Staten voldoende waarborgen bieden voor een veilige doorgifte van persoonsgegevens. Dit betekent dat het doorgeven van data naar de VS nu veel gemakkelijker is geworden. Waar komt dit besluit vandaan? En waarom heeft het zo lang geduurd?

HvJEU: inzagerecht geeft ook recht op informatie over wanneer en waarom (en soms door wie) persoonsgegevens zijn geraadpleegd

Aangezien het inzagerecht bedoeld is om te kunnen controleren of persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt, heeft de betrokkene volgens het Hof van Justitie ook het recht te weten wanneer en waarom de gegevens zijn geraadpleegd. Er bestaat niet per se een recht om ook te weten wie er in de gegevens heeft gekeken, tenzij die extra informatie echt nodig is om de rechtmatigheid te kunnen beoordelen. Dit geldt ook voor het verleden. Een flinke uitdaging voor organisaties, want er zal nu waarschijnlijk nog veel meer moeten worden gelogd.

HvJEU legt inzagerecht ruim uit, ruimer dan tot op heden veelal in Nederland

Het Hof van Justitie heeft in een arrest op 4 mei 2023 geoordeeld dat het privacyrechtelijke inzagerecht ruim moet worden uitgelegd. Het doel van het inzagerecht is om te kunnen controleren of gegevens rechtmatig worden verwerkt en om zo nodig rechten uit te kunnen oefenen. Dat kan alleen als de verstrekte informatie volledig en begrijpelijk is en - waar nodig - in de juiste context wordt geplaatst. Dit maakt dat vaker dan tot op heden gebruikelijk in Nederland ook kopieën van de onderliggende documenten moeten worden verstrekt.

HvJEU: pseudoniem voor de een kan anoniem voor de ander zijn, ruimte voor omgang met persoonsgegevens

In de praktijk is er regelmatig discussie over de vraag of gegevens kwalificeren als persoonsgegevens. Je hoort wel eens gekscherend zeggen "all data are personal data". Ook de toezichthouders lijken die mening soms toegedaan. In die opvatting wordt echter het doen van bijv. wetenschappelijk onderzoek soms (onnodig) ingewikkeld. Recent heeft het Gerecht van het Hof van Justitie een toezichthouder teruggefloten: getoetst moet worden of de gegevens voor de ontvangende partij nog steeds te herleiden zijn tot een persoon. Zo niet, dan speelt voor die partij de privacywetgeving helemaal niet. Voor de praktijk is het zeer welkom dat dit zo helder op papier staat.

1 2 3 4 5 6
...
36