De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Dossiers
  3. Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten
  4. FENIT, ICT~Office, BIZA en ARBIT voorwaarden (IT-contracten)

FENIT, ICT~Office, BIZA en ARBIT voorwaarden (IT-contracten)

In de IT-branche bestaan er tot op heden geen evenwichtige standaard voorwaarden, die voor beide partijen acceptabel zijn. Door leveranciers wordt veel gebruik gemaakt van de FENIT-voorwaarden 2003 of de ICT~Office voorwaarden 2009, de algemene voorwaarden voor IT-bedrijven die zijn opgesteld door de brancheorganisatie ICT Office. Als leverancier is het prima om deze voorwaarden te hanteren, maar als afnemer is het sterk af te raden om deze voorwaarden te accepteren. De voorwaarden staan namelijk bekend als zeer leveranciersvriendelijk. Zo worden bijvoorbeeld alle levertijden als niet bindend beschouwd en wordt de aansprakelijkheid van de leverancier vergaand beperkt.

Bij de BIZA-voorwaarden is het net andersom: die zijn juist erg in het voordeel van de afnemer en daardoor voor veel leveranciers niet acceptabel. De BIZA-voorwaarden zijn in de jaren negentig opgesteld op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gebruik door overheden. Hoewel ze inmiddels wel wat verouderd zijn, kunnen ze nog altijd goed als basis dienen voor afnemers die zelf een contract willen opstellen of voor overheden die bij een aanbesteding eigen voorwaarden willen hanteren.

In 2010 zijn de zogenoemde ARBIT-voorwaarden gepubliceerd. Dit zijn algemene inkoopvoorwaarden voor overheden, speciaal toegesneden op IT-producten en diensten. Deze voorwaarden zijn evenwichtiger dan de andere genoemde algemene voorwaarden, maar ook hier geldt dat aanvullende afspraken gemaakt zullen moeten worden. Op deze kennispagina is enig commentaar over deze voorwaarden verschenen.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s: