Tickets
Gratis
Tijd
09:15 - 13:00 uur

Dit event is op persoonlijke uitnodiging. Heeft u interesse in dit event? Neem dan contact met ons op

Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Seminar voor ontwikkelaars over Didam
Seminar

Vastgoed verwerven in het post-Didamtijdperk

Hoe win ik gronduitgiftetenders? Sinds het Didam-arrest organiseren overheden meer dan ooit gronduitgifteprocedures. Tegelijkertijd blijven overheden zoeken naar mogelijkheden op gronden onderhands aan ontwikkelaars te verkopen.

In een ochtend bijeenkomst gaan Frank Cornelissen, Mathijs Jonkers en Bas Carrière in op alle Didam-vragen waarop ontwikkelaars het antwoord moéten weten.

In de workshop komen in ieder geval de volgende vragen aan bod:

  • Hoe sorteert een ontwikkelaar voor op een onderhandse verkoop?
  • Welk belang heeft een ontwikkelaar bij een goed gemotiveerde publicatie?
  • Wat zijn aandachtspunten bij het inschrijven op een tender?
  • Welke bepalingen moeten wel/niet in een koopovereenkomst worden opgenomen?
  • Welke eisen/voorwaarden mag een overheid stellen aan inschrijvers en inschrijvingen?
  • Hoe vraag je aandacht voor fiscale optimalisatie in een tender?

Tijdens de workshop wordt u uitgenodigd vragen te stellen en casussen in te brengen die we dan plenair behandelen. U kunt ook vooraf vragen en casussen in sturen via jonkers@dirkzwager.nl.

 

Programma

09:15 Ontvangst
09:30

Start workshop (tussendoor een kwartier koffie/thee)

12:00 Einde workshop – start lunch
13:00 Einde lunch

Locatie

Wijnmuseum Robbers & van den Hoogen
Velperweg 23
6824 BC Arnhem
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
09:15 - 13:00 uur

De bijeenkomst is uitsluitend gericht op en bedoeld voor ontwikkelaars.

Dit event is op persoonlijke uitnodiging. Heeft u interesse in dit event? Neem dan contact met ons op

Sprekers

Frank Cornelissen

Advocaat - Associate partner

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Bas Carrière

Belastingadviseur - Senior

Bas is belastingadviseur en is gespecialiseerd in de advisering bij vastgoed op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting. Hij adviseert met name projectontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedfondsen en gemeenten. Daarnaast geeft hij regelmatige cursussen op dit gebied en is hij redacteur van het tijdschrift ‘Vastgoedrecht’.

Mathijs Jonkers

Advocaat

Mathijs is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Hij adviseert zowel (semi-)overheden als inschrijvende ondernemingen bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Ook staat hij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events