Zoeken
 1. Privacyrecht

ExpertisePrivacyrecht

Het belang van bescherming van privacy wordt in alle geledingen van de maatschappij steeds sterker ervaren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voorziet in een ruime en strenge bescherming van privacy, zowel in de private als in de publieke sector.

Uitgangspunten privacyrecht

De wet bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan de (strenge) criteria als aangegeven in de wet. Van een verwerking is al sprake wanneer u iets met persoonsgegevens doet. U kunt hierbij denken aan het verwerken van personeels- of klantengegevens, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het meten en registreren van computer – of softwaregebruik of de productiviteit van werknemers, het meten van verbruik van energie of andere diensten of het uitwisselen van gegevens in de zorg.

Persoonsgegevens mogen in beginsel alleen worden verzameld wanneer u de betrokkene voorafgaand over uw identiteit en de doelstellingen van de verwerking heeft geïnformeerd. U heeft dus een informatieverplichting. Vervolgens mag u de gegevens alleen in overeenstemming met deze doeleinden en slechts voor zover noodzakelijk verder verwerken. Daarbij moet bovendien getoetst worden of u wel een in de wet genoemde grondslag voor verwerking heeft. Ontbreekt die grondslag, dan zal toestemming aan de betrokkene moeten worden gevraagd.

Verder geldt nog dat u de gegevens niet te lang mag bewaren, goed moet beveiligen en dat u gehouden bent er op toe te zien dat uw ondergeschikte of derde die u inschakelt zich ook aan de strenge regels van het privacyrecht houdt. U bent er verantwoordelijk voor dat het beleid van uw organisatie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens hier op aansluit. Het College Bescherming Persoonsgegevens kan hier als toezichthouder op toezien en bij overtreding dwangsommen of boetes opleggen en overgaan tot publicatie van zijn bevindingen.

Onze opdrachtgevers

Wij geven adviezen over privacyrecht aan grote ondernemingen en het MKB in verschillende branches: IT – en internetbedrijven, universiteiten en onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en overheden. Met onze expertise kunnen wij ook u van dienst zijn, want iedere organisatie van bedrijf tot school en van zorginstelling tot overheid verwerkt persoonsgegevens.

Ervaren specialisten

Dirkzwager heeft veel ervaring en specialistische kennis op het vlak van privacyrecht. De gespecialiseerde privacyrechtadvocaten van de diverse secties van Dirkzwager (zoals IT-recht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidszorg) werken op dit vlak intensief met elkaar samen. Hierdoor kunnen wij u voorzien van een advies waarin aandacht is geschonken aan de verschillende facetten van het privacyrecht in uw specifieke situatie en kunnen oplossingen worden aangereikt hoe u op een praktisch toepasbare wijze met de strenge regels van het privacyrecht kunt omgaan. Voor meer informatie over privacyrecht kunt u contact opnemen met één van de hieronder vermelde specialisten.

Wat kunnen voor uw organisatie betekenen op het gebied van privacyrecht? Wij geven juridisch advies en begeleiding bij onder meer:

 • het toetsen van en adviseren over in hoeverre uw organisatie voldoet aan de privacyregels;
 • het opstellen en vervolgens adviseren over de uitrol van een privacybeleid voor uw organisatie;
 • het maken van goede (contractuele) afspraken met betrekking tot het privacyrecht met al uw ketenpartners en alle door u ingeschakelde derden;
 • adviseren over internationale gegevensuitwisselingen (bijv. met toeleveranciers of binnen uw concern);
 • het bijstaan in juridische procedures, bijvoorbeeld wanneer het College Bescherming Persoonsgegevens (de toezichthouder) handhavend optreedt of bij een geschil met de betrokkene van wie u gegevens verwerkt (zoals een klant of een personeelslid);
 • het adviseren over en meedenken bij de privacyaspecten rondom de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Doe de privacycheck

Dirkzwager heeft de privacycheck ontwikkeld. Dat is een gratis online tool waarmee u door het simpelweg beantwoorden van ja/nee vragen zelf kunt toetsen of een bepaalde voorgenomen of reeds uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Probeert u de privacy check eens uit en toets zelf of uw organisatie voldoet aan de privacywetgeving. U kunt dan zelf ervaren hoe ver het privacyrecht ingrijpt op de activiteiten van uw organisatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u de privacy check doen, kijk dan hier.

Gerelateerde artikelen

Op zoek naar specifieke kennis?
 • Privacyrecht
 • Sector
 • Thema
 • Auteur

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

Bescherming van uw kostbare data; hoe doe je dat?

Data zijn in beginsel niemands eigendom. Best wel vreemd in een wereld waarin het lijkt alsof alles ...

Ernst-Jan van de Pas
Lees meer

Een privacyparadox: waarom een te eerlijk inzageverzoek moet worden afgewezen en een neutraal inzageverzoek niet

Het inzagerecht uit het privacyrecht wordt steeds meer gebruikt. En dat is ook wel logisch; het is e...

Mark Jansen
Lees meer

HvJEU legt privacyrecht ruim uit bij huis-aan-huis activiteiten

Het Hof van Justitie heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen over het naleven van privacyrecht door...

Mark Jansen
Lees meer

Kan een IT-leverancier zomaar eenzijdig een lopende overeenkomst opzeggen?

Nee, niet zonder meer. In tegenstelling tot de opdrachtgever moet hij daarvoor een gewichtige reden ...

Ernst-Jan van de Pas
Lees meer

Koen Christanen geïnterviewd door BNR Nieuwsradio

Hij gaf tekst en uitleg over de boete (door de Britse privacy toezichthouder) aan Facebook vanwege h...

Koen Christianen
Lees meer

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Info...

Lidewij Bergsma
Lees meer

De patiëntenkaart-discussie als deelgeschil

In het PIV-Bulletin van juni 2018 is een uitgebreid artikel verschenen van Peter van Huizen over de ...

Peter van Huizen
Lees meer

PSD2: Nederlandse implementatiewet uitgesteld

Nieuwe en innovatieve betaaldiensten moeten nog even blijven wachten. De Nederlandse implementatie v...

Rick Sanders
Lees meer

Beheerder Facebook-pagina ook zelf (deels?) verantwoordelijk voor naleving privacyrecht

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 5 juni 2018 een belangrijke uitspraak gewezen over de interp...

Mark Jansen
Lees meer

Toezicht IGJ op e-health: Let op elektronische gegevensuitwisseling en beveiliging

Bij e-health wordt gebruik gemaakt van ICT om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. E-health-toe...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Wel of geen FG in de zorg: meer duidelijkheid door de AP?

Moeten wij met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) wel of geen functionar...

Marloes Hulshof
Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

In dit artikel uit het 'Tijdschrift aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk 2018' wo...

Nynke Brouwer
Lees meer
1 2 3 4 5 6
...
49
Terug naar alle expertises en sectoren