Zoeken
 1. Privacyrecht

ExpertisePrivacyrecht

Het belang van bescherming van privacy wordt in alle geledingen van de maatschappij steeds sterker ervaren. De AVG voorziet in een ruime en strenge bescherming van privacy, zowel in de private als in de publieke sector.

Uitgangspunten privacyrecht

De wet bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan de (strenge) criteria als aangegeven in de wet. Van een verwerking is al sprake wanneer u iets met persoonsgegevens doet. U kunt hierbij denken aan het verwerken van personeels- of klantengegevens, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het meten en registreren van computer – of softwaregebruik of de productiviteit van werknemers, het meten van verbruik van energie of andere diensten of het uitwisselen van gegevens in de zorg.

Persoonsgegevens mogen in beginsel alleen worden verzameld wanneer u de betrokkene voorafgaand over uw identiteit en de doelstellingen van de verwerking heeft geïnformeerd. U heeft dus een informatieverplichting. Vervolgens mag u de gegevens alleen in overeenstemming met deze doeleinden en slechts voor zover noodzakelijk verder verwerken. Daarbij moet bovendien getoetst worden of u wel een in de wet genoemde grondslag voor verwerking heeft. Ontbreekt die grondslag, dan zal toestemming aan de betrokkene moeten worden gevraagd.

Verder geldt nog dat u de gegevens niet te lang mag bewaren, goed moet beveiligen en dat u gehouden bent er op toe te zien dat uw ondergeschikte of derde die u inschakelt zich ook aan de strenge regels van het privacyrecht houdt. U bent er verantwoordelijk voor dat het beleid van uw organisatie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens hier op aansluit. Het College Bescherming Persoonsgegevens kan hier als toezichthouder op toezien en bij overtreding dwangsommen of boetes opleggen en overgaan tot publicatie van zijn bevindingen.

Onze opdrachtgevers

Wij geven adviezen over privacyrecht aan grote ondernemingen en het MKB in verschillende branches: IT – en internetbedrijven, universiteiten en onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en overheden. Met onze expertise kunnen wij ook u van dienst zijn, want iedere organisatie van bedrijf tot school en van zorginstelling tot overheid verwerkt persoonsgegevens.

Ervaren specialisten

Dirkzwager heeft veel ervaring en specialistische kennis op het vlak van privacyrecht. De gespecialiseerde privacyrechtadvocaten van de diverse secties van Dirkzwager (zoals IT-recht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidszorg) werken op dit vlak intensief met elkaar samen. Hierdoor kunnen wij u voorzien van een advies waarin aandacht is geschonken aan de verschillende facetten van het privacyrecht in uw specifieke situatie en kunnen oplossingen worden aangereikt hoe u op een praktisch toepasbare wijze met de strenge regels van het privacyrecht kunt omgaan. Voor meer informatie over privacyrecht kunt u contact opnemen met één van de hieronder vermelde specialisten.

Wat kunnen voor uw organisatie betekenen op het gebied van privacyrecht? Wij geven juridisch advies en begeleiding bij onder meer:

 • het toetsen van en adviseren over in hoeverre uw organisatie voldoet aan de privacyregels;
 • het opstellen en vervolgens adviseren over de uitrol van een privacybeleid voor uw organisatie;
 • het maken van goede (contractuele) afspraken met betrekking tot het privacyrecht met al uw ketenpartners en alle door u ingeschakelde derden;
 • adviseren over internationale gegevensuitwisselingen (bijv. met toeleveranciers of binnen uw concern);
 • het bijstaan in juridische procedures, bijvoorbeeld wanneer het College Bescherming Persoonsgegevens (de toezichthouder) handhavend optreedt of bij een geschil met de betrokkene van wie u gegevens verwerkt (zoals een klant of een personeelslid);
 • het adviseren over en meedenken bij de privacyaspecten rondom de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Doe de privacycheck

Dirkzwager heeft de privacycheck ontwikkeld. Dat is een gratis online tool waarmee u door het simpelweg beantwoorden van ja/nee vragen zelf kunt toetsen of een bepaalde voorgenomen of reeds uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Probeert u de privacy check eens uit en toets zelf of uw organisatie voldoet aan de privacywetgeving. U kunt dan zelf ervaren hoe ver het privacyrecht ingrijpt op de activiteiten van uw organisatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u de privacy check doen, kijk dan hier.

Gerelateerde artikelen

Op zoek naar specifieke kennis?
 • Privacyrecht
 • Sector
 • Thema
 • Auteur

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Filter op type

In 2019 nieuwe tarieven voor merken en modellen

Onlangs heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) nieuwe tarieven vastgesteld v...

Christel Jeunink
Lees meer

Inspectie start onderzoek naar gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat dit najaar starten met een uitgebreid onder...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Onderdelen van IT-systemen bij verschillende leveranciers kopen is juridisch risicovol

In de IT bestaan systemen vaak uit allerlei verschillende componenten. Die componenten worden regelm...

Mark Jansen
Lees meer

PSD2: implementatiewet aangenomen door Tweede Kamer

Nieuwe en innovatieve betaaldiensten opgelet: PSD2 (en bijbehorende vergunningplicht) komt eraan! D...

Rick Sanders
Lees meer

Heeft uw zorginstelling al een verwerkingsregister? Dirkzwager helpt u op weg!

Zorginstellingen moeten op grond van de nieuwe privacywet (de Algemene verordening gegevensbeschermi...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Actuele beslissing van het Bundesarbeitsgericht inzake het effect van privacyrechtelijke voorschriften op de ontslagprocedure van werknemers

Sinds in mei van dit jaar in Duitsland de Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) en in Nederland de Alge...

Ann-Katrin Praus
Lees meer

Vrijspraak van miljoenenfraude met pgb-gelden voor zorginstellingen na spierballenproces

Het Openbaar Ministerie verdacht drie zorginstellingen en hun zeven bestuurders kort samengevat van ...

Lidewij Bergsma
Lees meer

Bescherming van uw kostbare data; hoe doe je dat?

Data zijn in beginsel niemands eigendom. Best wel vreemd in een wereld waarin het lijkt alsof alles ...

Ernst-Jan van de Pas
Lees meer

Een privacyparadox: waarom een te eerlijk inzageverzoek moet worden afgewezen en een neutraal inzageverzoek niet

Het inzagerecht uit het privacyrecht wordt steeds meer gebruikt. En dat is ook wel logisch; het is e...

Mark Jansen
Lees meer

Cyberverzekeringen vanuit rechtsvergelijkend perspectief: privacyregelgeving in de VS en de Europese AVG

Aan de hand van een rechtsvergelijking wordt onderzocht of in Europa de vraag naar cyberverzekeringe...

Nynke Brouwer
Lees meer

HvJEU legt privacyrecht ruim uit bij huis-aan-huis activiteiten

Het Hof van Justitie heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen over het naleven van privacyrecht door...

Mark Jansen
Lees meer

Kan een IT-leverancier zomaar eenzijdig een lopende overeenkomst opzeggen?

Nee, niet zonder meer. In tegenstelling tot de opdrachtgever moet hij daarvoor een gewichtige reden ...

Ernst-Jan van de Pas
Lees meer
1 2 3 4 5 6
...
50
Terug naar alle expertises en sectoren