De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. 13 oktober a.s. Kennismiddag nieuwe Wet natuurbescherming (i.s.m. SAB)

13 oktober a.s. Kennismiddag nieuwe Wet natuurbescherming (i.s.m. SAB)

Op 13 oktober 2016 organiseren Dirkzwager en SAB een kennismiddag over de nieuwe Wet natuurbescherming, waarvoor wij u graag uitnodigen.Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De bedoeling is dat dit leidt tot een meer eenduidige regeling voor de te beschermen natuur. Verder komen er meer bevoegdheden bij de provincies te liggen en tot slot zal de wet...
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Baneke (uit dienst)
Gepubliceerd27 september 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 13 oktober 2016 organiseren Dirkzwager en SAB een kennismiddag over de nieuwe Wet natuurbescherming, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De bedoeling is dat dit leidt tot een meer eenduidige regeling voor de te beschermen natuur. Verder komen er meer bevoegdheden bij de provincies te liggen en tot slot zal de wet beter aansluiten bij Europese regelgeving.

Tijdens de kennismiddag praten wij u bij over de belangrijkste wijzigingen die de Wet natuurbescherming met zich meebrengt voor de dagelijkse praktijk, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Wat betekent de wet voor de soortenbescherming en de gebiedsbescherming? Hierbij leggen we uiteraard een link met de bestaande natuurwetgeving en het huidige ruimtelijk recht c.q. de planvorming onder de Wet ruimtelijke ordening. Ook wordt ingegaan op het overgangsrecht, zodat duidelijk is wanneer u daadwerkelijk te maken krijgt met de nieuwe regels. Omdat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft bestaan onder de Wet natuurbescherming en deze een belangrijke invloed heeft op de dagelijkse ruimtelijke ordeningspraktijk, vertellen wij u daarnaast over de eerste ervaringen met de PAS. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de vergunningverlening onder de PAS als de (on)mogelijkheden van de PAS bij het vaststellen van ruimtelijke plannen.

Na deze kennismiddag heeft u een beeld van de gevolgen van de Wet natuurbescherming voor soortenbescherming en gebiedsbescherming. Tevens krijgt u inzicht in de meest recente stand van zaken aangaande de PAS.

Uiteraard bieden wij op deze middag de mogelijkheid voor discussie met de aanwezigen.

Programma
13.45 uur:            Ontvangst
14.00 uur:            Inleiding Wet natuurbescherming, soortenbescherming door Maarten Baneke (advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen)
14.30 uur:            De gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming door Lettie Vaatstra (juridisch adviseur omgevingsrecht bij SAB)
14.50 uur:            Gelegenheid tot vragen stellen en pauze
15.10 uur:            PAS en bestemmingsplannen door Lettie Vaatstra
15.40 uur:            Vergunningverlening in de Wet natuurbescherming & onder de PAS door Albert Fopma (adviseur natuurwetgeving provincie Gelderland)
Na afloop: Discussie, vragen en borrel

De sprekers

Maarten Baneke is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Maarten is sinds 1982 advocaat en werkt op de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Arnhem. Hij geeft regelmatig lezingen en adviseert en procedeert veelvuldig over natuurwetgeving.

Lettie Vaatstra is als senior jurist omgevingsrecht en projectleider werkzaam bij SAB op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Binnen SAB stuurt zij het opstellen van milieueffectrapporten aan. Verder adviseert Lettie over ruimtelijke ordenings- en daaraan gerelateerde milieuvraagstukken.

Albert Fopma is adviseur natuurwetgeving bij de provincie Gelderland. Albert is betrokken bij de provinciale uitvoering in het kader van de PAS en bekend met de implementatie van de Wet natuurbescherming in de provinciale organisatie.

Voor wie? Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemersbedrijven, woningcorporaties en andere bedrijven die met natuurwetgeving te maken hebben.

Locatie De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Dirkzwager, Velperweg 1 te Arnhem. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie over de middag.

Aanmelden Aanmelden voor deze kennismiddag kan tot uiterlijk 7 oktober a.s. via e-mail mailto:info@sab.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is het aantal personen dat de bijeenkomst kan bijwonen, beperkt tot 2 per organisatie.