1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanbesteder mag uitgaan van juistheid inschrijving

Aanbesteder mag uitgaan van juistheid inschrijving

Een aanbestedende dienst mag in beginsel erop vertrouwen dat een inschrijving juist is. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.Een aanbestedende dienst heeft alleen dan een eigen verificatieplicht ingeval er gerede twijfel is bij (een onderdeel van) een inschrijving.Hoe een aanbesteder deze verificatieverplichting moet uitvoeren, verduidelijkt de voorzieningenrechter niet. Praktisch bezien zal de betreffende inschrijver in de gelegenheid moeten worden gesteld een e...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 09 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Een aanbestedende dienst mag in beginsel erop vertrouwen dat een inschrijving juist is. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Een aanbestedende dienst heeft alleen dan een eigen verificatieplicht ingeval er gerede twijfel is bij (een onderdeel van) een inschrijving.

Hoe een aanbesteder deze verificatieverplichting moet uitvoeren, verduidelijkt de voorzieningenrechter niet. Praktisch bezien zal de betreffende inschrijver in de gelegenheid moeten worden gesteld een eenduidige en ondubbelzinnige toelichting te geven op de inschrijving.

Andere inschrijvers hebben overigens de mogelijkheid aan te tonen dat bij een inschrijving gerede twijfel bestaat, althans dat een inschrijving onduidelijk, onjuist of zelfs ongeldig is. In een eventueel kort geding draagt deze concurrent dan wel de bewijslast.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat