Zoeken
  1. Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Minister Blok heeft de opdrachten betreffende de verbouwing van het Binnenhof geheim verklaard. Daarvoor is gebruik gemaakt van art. 2.23, lid 1, onder e Aanbestedingswet. Geheim verklaarde opdrachten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht, zodat er geen openbare aanbestedingsprocedure voor gehouden hoeft te worden. Het is niet gebruikelijk dat opdrachten die vallen onder Deel 2 Aanbestedingswet geheim worden verklaard. Het Rijksvastgoedbedrijf zal zelf ondernemingen selecteren die een...
Artikel | 08 november 2016 | Joris Bax
Minister Blok heeft de opdrachten betreffende de verbouwing van het Binnenhof geheim verklaard. Daarvoor is gebruik gemaakt van art. 2.23, lid 1, onder e Aanbestedingswet. Geheim verklaarde opdrachten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht, zodat er geen openbare aanbestedingsprocedure voor gehouden hoeft te worden.

Het is niet gebruikelijk dat opdrachten die vallen onder Deel 2 Aanbestedingswet geheim worden verklaard. Het Rijksvastgoedbedrijf zal zelf ondernemingen selecteren die een inschrijving mogen indienen. Daarmee wordt dus afgeweken van het ‘normale’ aanbestedingsregime.

Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat Dirkzwager