De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanbod meubels op buitenlandse website onrechtmatig in Nederland

Aanbod meubels op buitenlandse website onrechtmatig in Nederland

Het aanbieden van inbreukmakende meubels op een Italiaanse website kan ook in Nederland onrechtmatig zijn. In een zaak tussen Dimensione en Cassina (e.a.) oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van 22 september 2009 dat daarvan sprake is. Het Hof bevestigt daarmee grotendeels het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 februari 2009.In deze zaak is het volgende aan de hand. Dimensione exploiteert vanuit Italië een website (www.dimensione-bauha...
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 30 september 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Het aanbieden van inbreukmakende meubels op een Italiaanse website kan ook in Nederland onrechtmatig zijn. In een zaak tussen Dimensione en Cassina (e.a.) oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van 22 september 2009 dat daarvan sprake is. Het Hof bevestigt daarmee grotendeels het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 februari 2009.

In deze zaak is het volgende aan de hand. Dimensione exploiteert vanuit Italië een website (www.dimensione-bauhaus.com) waarop (design)meubels besteld kunnen worden, waaronder meubels van "Le Corbusier" en van Rietveld. Het zijn inbreuken op de oorspronkelijke ontwerpen, die goedkoop worden aangeboden. De reden dat deze website vanuit Italië wordt geëxploiteerd is dat de bescherming van de vormgeving van gebruiksvoorwerpen als meubels in Italië minder ver strekt dan in andere landen (waaronder Nederland).

Buitenlandse website in Nederland onrechtmatig

Cassina heeft de rechten op de originele meubels van "Le Corbusier" en Rietveld. Cassina wil dan ook (o.a.) een bevel dat de website van Dimensione niet langer vanuit Nederland toegankelijk mag zijn. Dat bevel is bij de rechtbank en het Hof toegewezen. Conform vaste jurisprudentie handelt een (buitenlandse) partij onrechtmatig indien deze op op zijn website inbreukmakende producten aanbiedt en deze website (ook) gericht is op Nederland. In dat opzicht is het arrest van het Hof niet opmerkelijk. Wel opvallend is het volgende.

Localisatie IP-adres in praktijk soms lastig

In hoger beroep discussieren partijen over de vraag of het ontoegankelijk maken van de website voor bezoekers vanuit Nederland wel doeltreffend kan.Partijen voeren hiervoor allerlei (detaillistische) technische argumenten aan. Die argumenten nemen echter niet weg dat beide partijen in ieder geval erkennen dat een IP-adres niet altijd aangeeft waar de gebruiker van dat IP-adres zich fysiek bevindt.

Toch verbod toegang website voor internetpubliek in Nederland

Beide partijen beseffen zich dus dat het in eerste aanleg opgelegde gebod aan Dimensione om haar website ontoegankelijk te maken voor "internetpubliek in Nederland", problemen oplevert in de praktische uitvoering. Dat is niet in hun belang en zeker niet voor Dimensione, aangezien Dimensione 15.000 euro per overtreding verbeurt. Het bevel van het Gerechtshof luidt echter als volgt: de "websites ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd".

Levert dit nu voor Dimensione het gewenste resultaat op? Volgens mij niet. Het Hof neemt namelijk de woorden "internetpubliek in Nederland" letterlijk over van het vonnis van de rechtbank.  Wat er onder dit criterium moet worden verstaan is nu juist onduidelijk, getuige ook de discussie tussen partijen in dit hoger hoger beroep. In dat kader zou ik hebben verwacht dat in plaats van het woord "danwel" er zou hebben gestaan "in de zin dat". Dat zou een duidelijk criterium hebben gegeven voor de vraag welke IP-adressen gefilterd zouden moeten worden. Of een bepaald IP-adres in Nederland is gelokaliseerd, is immers eenvoudig via bijvoorbeeld de RIPE database na te zoeken. Het huidige bevel is ruimer en in die zin gunstig voor Cassina, hoewel de vraag is of "internetpubliek in Nederland" niet zo vaag is dat dit alleen maar zal leiden tot executiegeschillen.

Niet gematigde proceskostenveroordeling

Het lijkt erop dat partijen geen beroep hebben gedaan op [intlink id="311" type="post"]de indicatietarieven in IE-geschillen[/intlink]. Dimensione wordt dan ook, conform artikel 1019h Rv, veroordeeld in de volledige en werkelijke (gespecificeerde) proceskosten van Cassina, te weten €34.838,42.