De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanpassing registreren van medisch-specialistische zorg vanaf 2022

Vanaf 2022 nieuwe regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg

De NZa heeft onlangs aangekondigd dat de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg (MSZ) per 1 januari 2022 zullen worden aangepast in die zin, dat de uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) de zorgactiviteit op zijn eigen unieke AGB-code moet vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke AGB-code aangevraagd kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten.
Leestijd 
Auteur artikel Pascalle Boerrigter
Gepubliceerd 09 juni 2021
Laatst gewijzigd 09 juni 2021
 

Achtergrond en impact van de nieuwe regeling

De NZa meent dat taakherschikking in de zorg een oplossing kan zijn voor de alsmaar stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Daarom wil de NZa inzichtelijk maken op welke momenten in het zorgproces taken worden overgedragen van medisch specialisten naar andere beroepen, zoals de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Dit is nu niet altijd inzichtelijk omdat zorgactiviteiten niet altijd op naam van de uitvoerend zorgverlener worden geregistreerd. De nieuwe regeling is dus bedoeld om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden worden overgedragen van medisch specialisten naar ondersteunende beroepen.

Een neveneffect hiervan is dat ook inzichtelijk zal worden welke medisch specialisten bij een behandeling betrokken zijn. Zij mogen niet langer (als ‘arts-assistent’) op de AGB-code van een andere medisch specialist registreren maar moeten de uitgevoerde zorgactiviteiten op hun eigen unieke AGB-code registreren. Een revalidatiearts die werkzaam is op een kinderafdeling kan zijn werkzaamheden dus niet meer op de AGB-code van de kinderarts registreren. Het verdient aanbeveling om tijdig te evalueren of deze aanpassing in de registratieregels voor uw organisatie van invloed kan zijn op bijvoorbeeld afspraken die met zorgverzekeraars zijn gemaakt over de inzet van bepaalde beroepsbeoefenaren.


Benodigde voorbereidingen

Om per 1 januari 2022 te voldoen aan de regels zullen zorgaanbieders en individuele zorgverleners een aantal voorbereidingen moeten treffen. Zo zal iedere individuele beroepsbeoefenaar die behoort tot een beroepsgroep waarvoor een AGB-code aangevraagd kan worden ook daadwerkelijk over een unieke AGB-code moeten beschikken. Op dit moment is de gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een AGB-code (volgens de website van Vektis) 15 werkdagen, maar die doorlooptijd kan uiteraard oplopen als tegen het einde van het jaar veel zorgverleners ‘last minute’ een AGB-code aanvragen. Het is dus zaak dat tijdig een AGB-code wordt aangevraagd. Verder moeten ICT-systemen zo worden ingericht dat zorgverleners op hun eigen unieke AGB-code zorgactiviteiten kunnen registreren. Tot slot moeten de werkprocessen worden aangepast zodat iedere zorgverlener met een AGB-code ook daadwerkelijk de zorgactiviteiten op zijn/haar eigen code registreert.

Het einde van het jaar lijkt nog ver weg, maar in de praktijk blijkt het doorvoeren van veranderingen soms toch langer te duren dan verwacht. Goed dus om alvast aandacht te hebben voor deze aanpassing in de regelgeving die per 1 januari 2022 zal worden doorgevoerd. Meer informatie over de aangekondigde aanpassing vindt u hier.

Mocht u vragen hebben over de impact van de aangekondigde wijzing voor uw organisatie, neem dan gerust contact op.