De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Eerder hebben wij al bericht over de invoering van de subsidieregeling voor medisch specialisten die de overstap maken van vrijgevestigd zijn naar een loondienstverband. In de eerste versie van de regeling waren medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan, uitgesloten van toekenning. In de regeling was immers de verplichting opgenomen dat de medisch specialist na zijn overstap naar loondienstverband medisch specialist zou blijven en voor ten minste twintig...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd11 december 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Eerder hebben wij al bericht over de invoering van de subsidieregeling voor medisch specialisten die de overstap maken van vrijgevestigd zijn naar een loondienstverband. In de eerste versie van de regeling waren medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan, uitgesloten van toekenning. In de regeling was immers de verplichting opgenomen dat de medisch specialist na zijn overstap naar loondienstverband medisch specialist zou blijven en voor ten minste twintig uren per week als zodanig werkzaam zou zijn tot en met 31 mei 2019. De medisch specialisten die voor 1 juni 2019 met pensioen zouden gaan, werden daarmee uitgesloten van de subsidieregeling.

In de praktijk blijkt dat veel ziekenhuizen aan een eventuele overstap naar loondienst de voorwaarde koppelen dat dit op het niveau van de gehele maatschap (dus niet per individuele specialist) plaatsvindt. Het is denkbaar dat een gehele maatschap uiteindelijk afziet van een overstap naar een dienstverband, louter vanwege een tekortschietende tegemoetkoming voor die maatschapsleden die voortijdig vanwege pensionering zullen uittreden. Hierdoor had de uitsluiting van individuele medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan effect op de mogelijkheden voor gehele maatschappen om over te stappen.

Om deze reden heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 31 oktober 2014 aangekondigd de regeling aan te passen, welke wijziging er voor zorgt dat ook medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan, gebruik kunnen maken van de regeling. Deze wijziging van 20 november jl. is op 28 november 2014 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking per 1 april 2015.
Beoordeel dit artikel