Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens een aannemer op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst gaan van rechtswege over op de nieuwe eigenaren van het betreffende goed (artikel 6:251 BW). Bij de verkoop van een woning was in een leveringsakte de aanvullende voorwaarde opgenomen dat “voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad” de rechten overgaan na mededeling door de nieuwe eigenaar aan de aannemer. De opvolgend eigenaar spreekt vervolgens de aannemer aan vanwege gebreken aan het dak van de won...
Auteur artikelTony van Wijk
Gepubliceerd21 oktober 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Aanspraken jegens een aannemer op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst gaan van rechtswege over op de nieuwe eigenaren van het betreffende goed (artikel 6:251 BW). Bij de verkoop van een woning was in een leveringsakte de aanvullende voorwaarde opgenomen dat “voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad” de rechten overgaan na mededeling door de nieuwe eigenaar aan de aannemer. De opvolgend eigenaar spreekt vervolgens de aannemer aan vanwege gebreken aan het dak van de woning.

Het verweer van de aannemer wordt verworpen dat de rechten niet zouden zijn overgegaan op de nieuwe eigenaar omdat zou zijn nagelaten mededeling te doen. Voor de overgang van de rechten is volgens de Raad van Arbitrage op grond van de wet geen mededeling vereist. Bovendien zou uit de leveringsakte volgen dat de betreffende voorwaarde (pas) van toepassing is als de levering nog niet heeft plaatsgevonden en aangezien de koopovereenkomst reeds was gesloten waren de rechten jegens de aannemer van rechtswege al overgegaan. Voor de overdracht van deze rechten was de leveringsakte dus niet (meer) nodig. RvA 34.473, 17 september 2013.