1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanvullingswet geluid ingediend bij Tweede Kamer

Aanvullingswet geluid ingediend bij Tweede Kamer

De Aanvullingswet geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.
Leestijd 
Auteur artikel Marleen Vermeulen
Gepubliceerd 10 oktober 2018
Laatst gewijzigd 10 oktober 2018

Op 5 oktober 2018 is het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit geluid. Na verwerking van de reacties van de toetsing en consultatie zal dit besluit begin 2019 ter voorhang worden aangeboden.

De andere aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet, neemt u dan contact met mij op.