1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanzienlijke tariefverlaging voor de registratie van netwerken

Aanzienlijke tariefverlaging voor de registratie van netwerken

Een net bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, behoort toe aan de bevoegde aanlegger van dat net. Wil deze eigenaar zijn net overdragen, bezwaren of beschermen dan dient hij dit net kadastraal te registreren. Registratie vindt plaats door de inschrijving van een notariële akte in de openbare registers (van het Kadaster). Kan de eigenaar van een net dat is aangelegd voor 1 februari 2007 ni...
Leestijd 
Auteur artikel Daan Bastiaans
Gepubliceerd 03 juni 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018

Een net bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, behoort toe aan de bevoegde aanlegger van dat net. Wil deze eigenaar zijn net overdragen, bezwaren of beschermen dan dient hij dit net kadastraal te registreren. Registratie vindt plaats door de inschrijving van een notariële akte in de openbare registers (van het Kadaster). Kan de eigenaar van een net dat is aangelegd voor 1 februari 2007 niet aantonen dat hij de bevoegde aanlegger is maar kan hij wel aantonen dat hij zich op die datum als eigenaar gedroeg, dan kan hij ook overgaan tot registratie (en na verloop van een bepaalde termijn overdragen of bezwaren).


Wanneer een netwerk kadastraal wordt geregistreerd, dient er een netwerktekening aan de akte te worden gehecht. Op de netwerktekening is het net afgebeeld op een kadastrale ondergrond. Deze netwerktekening wordt ook ingeschreven bij het Kadaster, zodat eenieder de ligging van het net kan bepalen. Overigens wordt het netwerk niet aangetekend op alle percelen waarin/waarop het netwerk is gelegen.


Voorheen wierpen de kosten voor het vervaardigen van een netwerktekening soms een drempel op om tot registratie over te gaan. Sinds 1 januari 2016 is het gebruikstarief voor de kadastrale kaart echter vervallen omdat deze als open data beschikbaar is geworden. Daarom heeft het Kadaster besloten het tarief voor de netwerktekeningen per 22 april 2016 fors te verlagen. Het tarief bestaat uit drie onderdelen: een vast tarief per opdracht, een tarief per tekening en een tarief per afgebeelde hectare.


Hieronder ziet u een overzicht van de oude en nieuwe tarieven.

Opdrachttarief oudtarief nieuwVervaardigen van een netwerktekening€ 192,-, plus € 45,- per tekening en € 0,67 per afgebeelde hectare€ 192,-, plus € 35,- per tekening en € 0,10 per afgebeelde hectareBijhouden van een in de afgelopen vijf jaren ingeschreven netwerktekening€ 192,-, plus € 45,- per tekening en € 0,11 per afgebeelde hectare€ 192,-, plus € 35,- per tekening en € 0,10 per afgebeelde hectareActualiseren van een nog niet in depot gegeven tekening€ 192,-, plus € 45,- per tekening€ 192,-, plus € 35,- per tekeningControle op inschrijvingsvereisten van een niet door het Kadaster vervaardigde tekening€ 192,-, plus € 45,- per tekening€ 192,-, plus € 35,- per tekeningIndien u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Daan Bastiaans of Anouk Bisseling, telefonisch bereikbaar op nummer 026-3655532.