De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. ACM gaat de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep nemen

ACM gaat de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep nemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 30 juni 2014 laten weten dat zij in het kader van de Wet markt en overheid de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep gaat nemen. De reden hiervoor is dat met ingang van 1 juli 2014 de overgangstermijn van de wet Markt en Overheid voorbij is.De Wet markt en overheidDe wet markt en overheid moet de eerlijke concurrentie tussen overheden en bedrijven bevorderen. Overheden...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 07 juli 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 30 juni 2014 laten weten dat zij in het kader van de Wet markt en overheid de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep gaat nemen. De reden hiervoor is dat met ingang van 1 juli 2014 de overgangstermijn van de wet Markt en Overheid voorbij is.

De Wet markt en overheid
De wet markt en overheid moet de eerlijke concurrentie tussen overheden en bedrijven bevorderen. Overheden die op de markt actief zijn, zijn bijvoorbeeld verplicht alle kosten door te berekenen. Ook mogen ze eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen door bijvoorbeeld een niet-marktconforme lening te verstrekken.

Prioriteiten ACM
Overheden hebben twee jaar de tijd gehad om bestaande situaties aan te passen aan de nieuwe gedragsregels. Voor nieuwe situaties waren de gedragsregels al meteen van toepassing. Nu de overgangstermijn voor bestaande situaties voorbij is, gaat de ACM ten aanzien van een aantal activiteiten dat door overheden worden verricht controleren of de gedragsregels uit de Wet markt en overheid worden nagekomen.

Dat de ACM gaat controleren of de exploitatie van sportaccommodaties in overstemming is met de Wet markt en overheid bevreemdt niet. Op 11 februari 2014 liet de ACM naar aanleiding van een steekproef weten dat de meeste van de onderzochte gemeenten de zaak niet op orde hadden. Het zelfde geldt voor de inzameling van bedrijfsafval. Uit de nulmeting die de ACM in 2013 heeft laten verrichten bleek reeds dat bij de branche de indruk bestaat dat de concurrentie door overheden toeneemt en dat sommige overheidsbedrijven niet alle kosten doorberekenen. Nieuw is de bijzondere aandacht voor de exploitatie van parkeergarages. De reden zal zijn dat deze activiteiten vaak ook door particuliere bedrijven worden verricht, terwijl er over het algemeen ook grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn. Gelet hierop ligt het voor de hand dat de ACM controleert of de diverse overheidsinstanties bij de uitvoering van deze activiteit de gedragsregels van de Wet markt en overheid in acht nemen.

De Markt en Overheid Test
De ACM heeft een test ontwikkeld waarmee overheidsinstanties zelf kunnen controleren of de Wet Markt en Overheid op hun situatie van toepassing is. Daarnaast heeft de ACM nog een lijst met voorbeelden van economische activiteiten van overheden gepubliceerd. Deze voorbeelden zijn nader uitgewerkt in het boekje "als ambtenaren ondernemers worden" dat de ACM onlangs heeft gepubliceerd.

ACM roept ondernemers op oneerlijke concurrentie door de overheid te melden
Op haar website legt de ACM uit wat een ondernemer kan doen als hij van mening is dat een overheidsinstantie hem oneerlijke concurrentie aandoet. Zo kan hij een klacht indienen bij de instantie waar hij de onrechtmatige concurrentie van ondervindt. Hij kan ook een klacht indienen bij de ACM. Dit kan zelfs anoniem, bijvoorbeeld als de ondernemer bang is voor represailles van de instantie waar hij over klaagt.