1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. ACM kondigt leidraad aan om leveranciersklem in ICT-zorg te beperken

ACM kondigt leidraad aan om leveranciersklem in ICT-zorg te beperken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag aangekondigd een leidraad te gaan schrijven over de concurrentieregels voor ICT-leveranciers inde zorg. De ACM constateert dat veel afnemers 'klemvast' zitten aan hun leverancier.
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 18 juni 2021
Laatst gewijzigd 21 juni 2021

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag aangekondigd een leidraad te gaan schrijven over de concurrentieregels voor ICT-leveranciers inde zorg. De ACM constateert dat veel afnemers 'klemvast' zitten aan hun leverancier.

Moeilijk overstappen, moeizaam koppelen

De ACM signaleert dat de afhankelijkheid van een ICT-leverancier in de zorg zo groot kan zijn, dat overstap naar een andere leverancier in de praktijk nauwelijks mogelijk is, of alleen onder met extreme moeite of tegen extreme kosten. Ook koppelbaarheid met andere systemen ligt soms erg lastig.

Kwaliteit zorg in het geding

De ACM vindt de huidige situatie onwenselijk. De situatie heeft negatieve gevolgen voor de prijs, kwaliteit, innovatie in de zorg en daarmee uiteindelijk ook de kwaliteit van zorg. 

Concept in het najaar

De ACM verwacht in het najaar met een conceptversie te komen. Daarvoor gaat de ACM eerst in overleg met andere toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Onderdeel bredere agenda digitale economie

De ACM schenkt nu specifiek aandacht aan de zorgsector. Het plan is echter onderdeel van de bredere agenda digital economie van de ACM. Het is dus niet ondenkbaar dat ook andere sectoren in beeld komen bij de ACM.

Commentaar

Het thema dat de ACM nu signaleert is voor mij zeer herkenbaar. Diverse cliënten lopen hier tegenaan en gesprekken over afhankelijkheid (vendor-lockin) en flexibiliteit (open data, open koppelingen, etc.) lopen regelmatig niet eenvoudig.

Een van de vragen die het bericht oproept is wat voor de ACM precies de aangrijpingspunten zullen zijn. De ACM kan o.a. optreden tegen misbruik van een economische machtspositie en concurrentiebeperkende afspraken (het kartelverbod). Zal de ACM nu het standpunt innemen dat (een of meer) leverancier(s) van een niet-open ICT-product in feite een economische machtspositie heeft die misbruikt kan worden? De ACM kan ook ingaan op het kartelverbod als uit haar marktonderzoek is gebleken dat overeenkomsten tussen leveranciers en ziekenhuizen concurrentiebeperkende licentieafspraken bevatten in de zin van het kartelverbod. We moeten dit tot het najaar afwachten.

Omdat de leveranciersklem een reëel probleem is, zullen we de conceptversie van de leidraad van de ACM met grote belangstelling gaan volgen.

NB. De twee slotalinea's zijn op 21-06 nog iets aangevuld.