De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. ACM publiceert lijst met economische activiteiten

ACM publiceert lijst met economische activiteiten

Op grond van de wet markt & Overheid moeten overheden vier gedragsregels in acht nemen als zij economische activiteiten verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. In verband hiermee heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden van economische activiteiten van overheden gepubliceerd.Voorbeelden economische activiteitenBij de voorbeelden maakt de ACM onderscheid tussen gemeenten, provincies, waterschappen, depa...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd06 maart 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op grond van de wet markt & Overheid moeten overheden vier gedragsregels in acht nemen als zij economische activiteiten verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. In verband hiermee heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden van economische activiteiten van overheden gepubliceerd.

Voorbeelden economische activiteiten
Bij de voorbeelden maakt de ACM onderscheid tussen gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en zelfstandige bestuursorganen. De meeste activiteiten die worden opgesomd zijn welhaast vanzelfsprekend economisch van aard, zoals bijvoorbeeld de verhuur van vastgoed of de verpachting van grond. Er zit echter ook een aantal activiteiten tussen die op het eerste gezicht niet als economische activiteit moeten worden beschouwd, maar het toch zijn zoals het adviseren over cultureel erfgoed of het uitvoeren van keuringen, metingen en/of onderzoek. Ook het detacheren van ambtenaren (bijvoorbeeld belastingdeurwaarders uitlenen aan naburige gemeenten) is volgens de ACM economisch van aard. En wat te denken van het exploiteren van bioscopen in gemeentelijke culturele centra en het uitlenen van video’s, dvd’s en kunst door bibliotheken? Ook dit zijn economische activiteiten.

Aanpak
Overheden doen er goed aan om met de voorbeelden van de ACM in de hand intern na te gaan of zij met betrekking tot de door de ACM genoemde activiteiten in overeenstemming handelen met de Wet markt en overheid. Waarbij moet worden opgemerkt dat deze lijst niet uitputtend is. Dus ook los van de lijst doen overheden er goed aan kritisch naar hun activiteiten te kijken. Dit klemt temeer nu met ingang van 1 juli 2014 de Wet markt en overheid ook van toepassing is op bestaande situaties. De ACM heeft overheden onlangs opgeroepen de Wet markt en overheid in acht te nemen.

Voor sommige activiteiten kan het lastig zijn om de vier gedragsregels uit de Wet markt en overheid in acht te nemen. De openbare bibliotheek zal waarschijnlijk niet in staat zijn de integrale kosten door te berekenen in het kader van de verhuur van dvd’s. De integrale kosten hoeven echter niet worden doorberekend indien de openbare bibliotheek is belast met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het is dan zaak te controleren of de bibliotheek inderdaad met een dergelijke dienst is belast.
Beoordeel dit artikel