1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Afvullegaat

Afvullegaat

In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in een testament kunnen voor komen zijn; de ouderlijke boedelverdeling, de wettelijke verdeling en een vruchtgebruikregeling. Bij deze regelingen krij...
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 16 april 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in een testament kunnen voor komen zijn; de ouderlijke boedelverdeling, de wettelijke verdeling en een vruchtgebruikregeling. Bij deze regelingen krijgen de kinderen “op papier” al wel een erfdeel waarover ze erfbelasting moeten betalen.

Het is fiscaal zinvol om in een langstlevende testament een afvullegaat op te nemen. Door middel van een afvullegaat kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor de erfbelasting van de langstlevende partner. De langstlevende partner heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van € 603.600,-- terwijl de kinderen slechts een vrijstelling hebben van € 19.114,--. In de situaties dat de langstlevende partner en de kinderen allemaal voor een gelijk deel tot erfgenaam zijn benoemd, verkrijgen de kinderen “op papier” vaak meer dan hun vrijstelling en moet er dus erfbelasting worden betaald, terwijl de langstlevende partner een deel van zijn of haar vrijstelling onbenut laat. Door middel van een afvullegaat wordt het “papieren” erfdeel van de kinderen verkleind ten gunste van de langstlevende partner waardoor er een besparing van erfbelasting optreedt. Dit “fiscale trucje”gaat alleen maar op als er met zoveel woorden een afvullegaat in het testament is opgenomen.

In de Week van het testament, 16 april tot en met 20 april, staat ook het notariaat van Dirkzwager stil bij uw testament. De wetgeving omtrent nalaten, erfbelasting en schenken is in beweging en er is veel veranderd. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw testament. De (kandidaat-)notarissen van Dirkzwager adviseren u graag over uw (huidige) testamenten. Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 026 365 55 68 (Arnhem) of 024 381 27 38 (Nijmegen). Als u in de week van het testament een afspraak maakt dan is de eerste bespreking van een half uur gratis.