Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Algeheel spamverbod per 1 oktober 2009

Algeheel spamverbod per 1 oktober 2009

Al enkele jaren is het verboden om aan consumenten ongevraagde elektronische berichten (spam) te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 mogen ook bedrijven niet meer gespamd worden. Het spamverbod geldt niet alleen voor e-mail, maar voor alle elektronische berichten (dus ook sms, mms, via sociale netwerken, etc.). Waar in dit bericht e-mail staat, kunt u dus ook bijvoorbeeld sms lezen.Schematisch: is het bericht toegestaan?Hieronder volgt allereerst een samenvattend schema. Na het schema volgt meer...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 01 maart 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Al enkele jaren is het verboden om aan consumenten ongevraagde elektronische berichten (spam) te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 mogen ook bedrijven niet meer gespamd worden. Het spamverbod geldt niet alleen voor e-mail, maar voor alle elektronische berichten (dus ook sms, mms, via sociale netwerken, etc.). Waar in dit bericht e-mail staat, kunt u dus ook bijvoorbeeld sms lezen.


Schematisch: is het bericht toegestaan?

Hieronder volgt allereerst een samenvattend schema. Na het schema volgt meer uitleg over de eisen die straks gelden.


Algemene eisen Bij ieder bericht vermelden van:

  • identiteit afzender

  • postadres of telefoonnummer om af te melden


Bijzondere situaties
Toestemming ontvanger Zie algemene eisen
Bestaande klant Alleen wanneer duidelijk en uitdrukkelijk de mogelijkheid van kosteloos en gemakkelijk verzet

  • is geboden bij verkrijgen adres klant;

  • wordt geboden bij ieder verzonden bericht.


Overig Particulieren: nee

Bedrijven: alleen indien

  • gericht aan door ontvanger daarvoor vermeld adres;

  • bericht voldoet aan doeleinden ontvanger.Uitzondering bestaande klanten blijft bestaan

Net als voorheen blijft de uitzondering bestaan dat u uw bestaande klanten spam mag versturen. Hiervoor gelden echter wel twee (strenge) voorwaarden: (1) u moet bij de verkrijging van het e-mailadres aan de klant uitdrukkelijk de gelegenheid bieden verzet aan te tekenen tegen het gebruik van het mailadres en (2) u moet bij ieder verzonden bericht aan de klant de verzetmogelijkheid bieden. Verzet aantekenen moet voor de klant kosteloos en gemakkelijk zijn.

Nieuwe uitzondering voor speciale mailbox voor spam aan bedrijven

Een nieuwe uitzondering is dat de wet het mogelijk maakt dat bedrijven een speciale mailbox aanwijzen om spam op te ontvangen. De ontvanger kan aangeven dat alleen spam over bepaalde onderwerpen welkom is in deze mailbox. Een dergelijke aankondiging kan bijvoorbeeld worden geplaatst op de eigen website of in een bedrijvengids. De verzender van de spam kan vervolgens afgaan op de juistheid van deze mededeling.

In andere gevallen voorafgaande toestemming vereist

Is er geen sprake een bestaande klant of van het versturen aan de spammailbox van een bedrijf, dan heeft u voorafgaande toestemming van de ontvanger nodig.

Let op: geen overgangsrecht!

Het is van belang te beseffen dat er geen overgangsrecht in de wet staat. Dat wil zeggen dat wanneer u op dit moment een bestand gebruikt met bedrijfsadressen die u niet verkregen heeft conform de eisen, u dit bestand vanaf 1 oktober 2009 niet meer mag gebruiken.

Bij ieder bericht gegevens afzender en afmeldmogelijkheid

Bij ieder spambericht moet u uw identiteit vermelden. Ook moet steeds een geldig postadres of nummer worden vermeld waaraan een verzoek tot beëindiging van de spam kan worden gericht.

Boete van maximaal € 450.000,- of gevangenisstraf

Bij overtreding van het spamverbod kan de OPTA een maximale boete van € 450.000,- opleggen. Het niet correct gebruiken van gegevens van bestaande klanten is bovendien een economisch delict, waarop gevangenisstraf en een boete staat.

Dit bericht is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van de sectie IE/IT van maart 2009