1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Alle combinanten moeten K-verklaring indienen

Alle combinanten moeten K-verklaring indienen

Als meerdere ondernemers in combinatie inschrijven, moeten alle afzonderlijke combinanten een K-verklaring indienen. De rechtbank Noord-Nederland handhaaft daarom de ongeldigheid van een combinatie van wie één combinant niet een K-verklaring had ingediend. Inschrijvers en aanbesteders moeten dus zorgvuldig controleren of van alle combinanten een K-verklaring aanwezig is. Wanneer het ARW 2012 van toepassing is verklaard op een aanbestedingsprocedure, hebben aanbesteders de mogelijkheid van de...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 26 mei 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Als meerdere ondernemers in combinatie inschrijven, moeten alle afzonderlijke combinanten een K-verklaring indienen. De rechtbank Noord-Nederland handhaaft daarom de ongeldigheid van een combinatie van wie één combinant niet een K-verklaring had ingediend. Inschrijvers en aanbesteders moeten dus zorgvuldig controleren of van alle combinanten een K-verklaring aanwezig is.

Wanneer het ARW 2012 van toepassing is verklaard op een aanbestedingsprocedure, hebben aanbesteders de mogelijkheid van de inschrijvers een zogenaamde Model K-verklaring te eisen. Daarmee verklaart de hoogste bestuurder van de inschrijver dat de inschrijving niet in strijd met het mededingingsrecht tot stand is gekomen.

Artikel 2.22.3 bepaalt, net als andere artikelen over de K-verklaring, het volgende:

De inschrijver dient, indien de aanbesteder dat heeft voorgeschreven, bij de inschrijving een verklaring over te leggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens het in Deel II opgenomen Model K , dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat nagenoeg ieder gebrek in de K-verklaring tot ongeldigheid van de inschrijving leidt. De voorzieningenrechter Noord-Nederland oordeelt overeenkomstig artikel 2.22.3 ARW dat ingeval in combinatie is ingeschreven, daadwerkelijk iedere afzonderlijke combinant een rechtsgeldig ondertekende K-verklaring moet indienen. Als dat niet gebeurt, is de inschrijving ongeldig. Het niet-indienen van een K-verklaring is evenmin een zogenaamd ‘klein gebrek’ dat hersteld mag worden.

Als in combinatie wordt ingeschreven, zullen alle combinanten dus zorgvuldig moeten controleren dat er van iedere combinant een rechtsgeldig, dus door de hoogste bestuurder, ondertekende K-verklaring aanwezig is. Die controleverplichting geldt uiteraard ook voor de aanbestedende dienst. Zoals de voorzieningenrechter terecht oordeelt, vloeit uit het gelijkheidsbeginsel voort dat een inschrijving daadwerkelijk ongeldig wordt verklaard als niet door iedere afzonderlijke combinant een K-verklaring is ingediend.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat Dirkzwager