Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd na pensioenleeftijd: hoe zit het ook al weer?

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd na pensioenleeftijd: hoe zit het ook al weer?

In onze bijdrage van 7 januari 2014 is aandacht besteed aan het arrest van de Hoge Raad waarin de zogenoemde Ragetlie-regel centraal stond. In dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat indien een medewerker zijn contract voor onbepaalde tijd opzegt en nadien een contract  voor bepaalde tijd aangaat, dit laatste contract niet van rechtswege eindigt, maar nog steeds opzegging vereist is. Hoewel in de casus die bij de Hoge Raad voorlag geen sprake was van een pensioensituatie, zou het arrest ook...
Auteur artikelFrédérique Hoppers
Gepubliceerd12 juni 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In onze bijdrage van 7 januari 2014 is aandacht besteed aan het arrest van de Hoge Raad waarin de zogenoemde Ragetlie-regel centraal stond. In dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat indien een medewerker zijn contract voor onbepaalde tijd opzegt en nadien een contract  voor bepaalde tijd aangaat, dit laatste contract niet van rechtswege eindigt, maar nog steeds opzegging vereist is. Hoewel in de casus die bij de Hoge Raad voorlag geen sprake was van een pensioensituatie, zou het arrest ook voor die situatie betekenis kunnen hebben. Werkgevers lopen in dat geval dus een risico als zij met een medewerker opnieuw een contract aangaan nadat de pensioenleeftijd bereikt is. Maar blijft dit zo? Of brengt de Wet Werk en Zekerheid (inmiddels aangenomen door beide Kamers) daar verandering in?

In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid staat nadrukkelijk bepaald dat de Ragetlie-regel géén toepassing vindt voor zover de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege is geëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze bepaling treedt vanaf 1 juli 2015 in werking. Werkgevers die dus na 1 juli 2015 besluiten om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan met een medewerker die de pensioen­leeftijd bereikt heeft, hoeven vanaf dat moment dus niet meer te vrezen voor de toepasselijkheid van de Ragetlie-regel. Helemaal ‘vogelvrij’ zijn deze werkgevers echter niet. Uitsluitend de Ragetlie-regel is uitgesloten, niet de ketenregeling. Werkgevers zullen dus ook voor deze groep oudere medewerkers bedacht moeten blijven op de duur en het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, willen zij niet alsnog geconfronteerd worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.