1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bedrijfsadresgegevens PAS-melders moeten openbaar worden gemaakt

Bedrijfsadresgegevens PAS-melders moeten openbaar worden gemaakt

In de periode 2015 tot en met 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig voor activiteiten met een geringe stikstofuitstoot. In plaats daarvan konden bedrijven volstaan met een PAS-melding volstaan. De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een verzoek ingediend om alle PAS-meldingen openbaar te maken. De minister heeft vervolgens circa 3.500 meldingen openbaar gemaakt met de coördinatiepunten van de emissiebronnen. De locatiegegevens zijn niet verstrekt. Dit moet nu alsnog gebeuren.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 21 januari 2022
Laatst gewijzigd 21 januari 2022

Locatiegegevens omvatten ook bedrijfsadresgegevens
In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022 is bevestigd dat locatiegegevens van de melders ook omvatten bedrijfsadresgegevens. De minister kan niet volstaan met alleen het openbaar maken van de zogenoemde coördinatiepunten van de emissiebronnen. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken.

Locatiegegevens zijn emissiegegevens
De Afdeling had al in een uitspraak van 27 januari 2021 bepaald dat de locatiegegevens niet alleen als milieu-informatie maar ook als “emissiegegevens” had moeten worden aangemerkt. Voor emissiegegevens geldt dat bij dit soort informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) er minder ruimte is om deze formatie te weigeren. Uit de Wob volgt dat als om emissiegegevens wordt gevraagd de privacy van belanghebbenden geen rol speelt.

Achterhoede gevecht?
Als de MOB de bedrijfsadresgegevens ontvangt dan kan zij gemakkelijker bij de diverse provincies verzoeken om handhaving van de PAS-melders die tot op heden geen natuurvergunning hebben verkregen. Dit lijkt wel een achterhoedegevecht te worden, omdat provincies dit soort handhavingsverzoeken steeds hebben afgewezen aangezien de Rijksoverheid bezig is met de legalisatie van de PAS-melders. Op 10 november 2021 is daartoe in ontwerp het Legalisatieprogramma PAS-meldingen ter inzage gelegd dat in januari 2022 in werking treedt. Daarvoor is de Regeling natuurbescherming op 10 januari 2022 gewijzigd. Deze wijziging ziet onder andere op gebruikmaking van het stikstofregistratiesysteem voor de legalisering van PAS-meldingen. Meer informatie hierover is te vinden in een eerdere bijdrage over de Wijziging Regeling Natuurbescherming.

Wilt u meer weten of legalisatie van PAS-melders of andere stikstof gerelateerde vragen? Neem contact op met Jasper Molenaar of Bart de Haan.