De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Behandeling van AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond

Behandeling van AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet gedebatteerd. Op de vergadering van 13 juni jl. heeft de Eerste Kamer over de aanhangende moties gestemd. Hiermee is de voorhang van de AMvB’s bij het parlement afgerond.Plenaire vergadering van 13 juni 2017Belangrijk onderdeel van de plenaire vergadering betrof de stemmingen over de moties Ontwerpbesluiten van de Omgevingswet.- De motie-Vos c.s. betreffende het ‘besluit kwaliteit le...
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 19 juni 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet gedebatteerd. Op de vergadering van 13 juni jl. heeft de Eerste Kamer over de aanhangende moties gestemd. Hiermee is de voorhang van de AMvB’s bij het parlement afgerond.

Plenaire vergadering van 13 juni 2017
Belangrijk onderdeel van de plenaire vergadering betrof de stemmingen over de moties Ontwerpbesluiten van de Omgevingswet.
- De motie-Vos c.s. betreffende het ‘besluit kwaliteit leefomgeving’ is op haar verzoek aangehouden.
- De motie-Verheijen c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten is aangenomen.
- De motie-Bikker c.s. over instructieregels voor omgevingsvisies in de invoeringswet Omgevingswet is verworpen.
- De motie-Teunissen c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling is aangenomen.
- De motie-Stienen c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie is aangenomen.
- De motie-Meijer c.s. over het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is aangenomen.

De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de ontwerp AMvB’s. Dit gebeurt tegelijk met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet. Op die manier kunnen beide voorstellen in samenhang worden beoordeeld. Zorgvuldigheid is bij deze omvangrijke stelselherziening van groot belang. Minister Schultz gaf daarom al aan dat ze nog eens goed wilde kijken naar de wet- en regelgeving. Ze wil het parlement hierover na de zomer informeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Molenaar.