De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beslissing tot verhaal van planschade is geen besluit (planschade Echt-Susteren)

Beslissing tot verhaal van planschade is geen besluit (planschade Echt-Susteren)

De grondslag voor verhaal van planschade op degene die heeft verzocht om de schadeveroorzakende planologische maatregel is de –privaatrechtelijke- planschadevergoedingsovereenkomst. Het besluit tot verhaal is dan ook een privaatrechtelijke rechtshandeling en is geen besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb. De gemeente Echt-Susteren had de houder van een vrijstelling bericht dat zij had besloten de toegekende planschadevergoeding wegens de vrijstelling voor het realiseren van een parkeerterrein, i...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 26 november 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De grondslag voor verhaal van planschade op degene die heeft verzocht om de schadeveroorzakende planologische maatregel is de –privaatrechtelijke- planschadevergoedingsovereenkomst. Het besluit tot verhaal is dan ook een privaatrechtelijke rechtshandeling en is geen besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb.

De gemeente Echt-Susteren had de houder van een vrijstelling bericht dat zij had besloten de toegekende planschadevergoeding wegens de vrijstelling voor het realiseren van een parkeerterrein, inclusief advieskosten, op grond van de exploitatieovereenkomst op hem te verhalen. De contractant had tegen dit “besluit” bezwaar gemaakt en tegen de niet-ontvankelijkverklaring –tevergeefs- (hoger) beroep ingesteld.
De appellant heeft ook nog geprobeerd onder het verhaal uit te komen met het betoog dat de planschadeovereenkomst nietig is. Daarvoor verwijst de Afdeling ook linea recta naar de burgerlijke rechter als bij uitsluiting bevoegd.
ABRvS 24 november 2010, LJN: BO4824