De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

De rechtbank heeft aan verzoeker nadeelcompensatie toegekend van bijna € 300.000,-- ten laste van de gemeente Zoetermeer. De gemeente stelt tegen de uitspraak hoger beroep in, en wil dus niet tot betaling van het (aanzienlijke) bedrag overgaan. De gemeente verzoekt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de gemeente in afwachting van het hoger beroep geen gevolg hoeft te geven aan de uitspraak van de rechtbank. Lees meer…De Voorzit...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 13 juli 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De rechtbank heeft aan verzoeker nadeelcompensatie toegekend van bijna € 300.000,-- ten laste van de gemeente Zoetermeer. De gemeente stelt tegen de uitspraak hoger beroep in, en wil dus niet tot betaling van het (aanzienlijke) bedrag overgaan. De gemeente verzoekt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de gemeente in afwachting van het hoger beroep geen gevolg hoeft te geven aan de uitspraak van de rechtbank. Lees meer…
De Voorzitter overweegt dat tegenover het belang van de gemeente het belang van verzoeker om nadeelcompensatie om reeds nu, al was het maar voorlopig, te kunnen beschikken over het toegewezen bedrag. Dat belang is louter financieel van aard, en weegt bij gebreke aan bijzondere feiten of omstandigheden –die niet zijn aangevoerd- niet op tegen het belang van de gemeente om geen gevolg te geven aan de uitspraak. Daarbij neemt de Voorzitter in aanmerking dat er geen aanleiding is om op voorhand aan te nemen dat die uitspraak in hoger beroep zonder meer geheel in stand zal blijven.
Voorzitter AbRS 1 juli 2010, LJN: BN0456