De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen bij de planvergelijking geen rol. Immateriële schade wordt niet afzonderlijk vergoed naast een vergoeding wegens waardevermindering, omdat het gekapitaliseerde, in objectieve zin verminderde woongenot in de getaxeerde waardevermindering is begrepen. Appellant betoogde dat een negatieve gevoelswaarde, vanwege een gerealiseerd uitvaartcentrum op een naastgelegen perceel, zou moeten leiden tot toekenning van een...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 25 oktober 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen bij de planvergelijking geen rol. Immateriële schade wordt niet afzonderlijk vergoed naast een vergoeding wegens waardevermindering, omdat het gekapitaliseerde, in objectieve zin verminderde woongenot in de getaxeerde waardevermindering is begrepen.

Appellant betoogde dat een negatieve gevoelswaarde, vanwege een gerealiseerd uitvaartcentrum op een naastgelegen perceel, zou moeten leiden tot toekenning van een hogere planschadevergoeding.
De Afdeling benadrukt in deze uitspraak wederom dat subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde, geen rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot planschadevergoeding. Slechts indien een inrichting objectief bezien in ruimtelijk opzicht een nadelige invloed heeft op haar omgeving, kan daarin aanleiding bestaan tot het toekennen van een planschadevergoeding.
De Afdeling begrijpt het advies van de SAOZ dat geen plaats is voor een afzonderlijke vergoeding van immateriële schade verder aldus, dan dat het college in navolging van dit advies bij de toekenning van de planschadevergoeding reeds invulling heeft gegeven aan het betoog van appellant dat ziet op de objectief bepaalbare nadelige gevolgen van het rouwcentrum, aangezien met het objectief verminderde woongenot in de taxatie rekening is gehouden.
ABRvS 13 oktober 2010, LJN: BO0241