De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Botsende dierenmerken voor energydrinks

Botsende dierenmerken voor energydrinks

In hoger beroep heeft Red Bull alsnog een verbod toegewezen gekregen tegen het voeren van het merk "The Bull Dog" voor energydrinks. Red Bull profiteert van arrest van het Europees Hof van Justitie van afgelopen zomer dat gunstig is voor houders van bekende merken.Partijen strijden al enige tijd over deze merken voor energydrinks (zie afbeelding links). Op 27 juni 2005 bracht Red Bull een dagvaarding tegen De Vries c.s. (=dhr. De Vries en zijn B.V.) uit voor de rechtbank Amsterdam en dit leid...
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 05 februari 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
In hoger beroep heeft Red Bull alsnog een verbod toegewezen gekregen tegen het voeren van het merk "The Bull Dog" voor energydrinks. Red Bull profiteert van arrest van het Europees Hof van Justitie van afgelopen zomer dat gunstig is voor houders van bekende merken.

Partijen strijden al enige tijd over deze merken voor energydrinks (zie afbeelding links). Op 27 juni 2005 bracht Red Bull een dagvaarding tegen De Vries c.s. (=dhr. De Vries en zijn B.V.) uit voor de rechtbank Amsterdam en dit leidde tot een vonnis op 17 januari 2007. Red Bull beriep zich op de bekendheid van haar merk en de (verdergaande) bescherming die bekende merken genieten. De rechtbank vergeleek beide tekens met elkaar (ze keek in feite of deze verwarringwekkend op elkaar leken) en oordeelde vervolgens dat de tekens zo veel van elkaar verschilden, dat het beroep van Red Bull op de bescherming voor bekende merken niet slaagde. Zij wees dan ook de vorderingen van Red Bull af.

Red Bull ging in hoger beroep. Terwijl dit hoger beroep aanhangig was wees het Europees Hof van Justitie [intlink id="214" type="post"]het arrest L'Oreal/Bellure[/intlink], waarin het Hof uitlegde dat voor bekende merken de eis niet geldt dat het teken waartegen wordt opgetreden verwarringwekkend lijkt op het merk van de eiser. Voldoende is dat het publiek een verband legt tussen het merk en het aangevallen teken en er bovendien sprake is van de situatie dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van de eiser.

Het Gerechtshof Amsterdam baseert zich in dit hoger beroep op deze uitleg van de bescherming voor bekende merken. Het Hof overweegt dat het publiek van het Red Bull beeldmerk vooral de woorden "Red Bull" zal onthouden en dan bovendien ook nog eens met name het woord "Bull". Van de afbeelding van het Bulldog-beeldmerk zullen vooral de woorden "The Bulldog" worden onthouden en dan met name "Bulldog". Volgens het Gerechtshof betreft de vergelijking (met name) Bull vs. Bulldog. Het Hof overweegt dat het publiek een "verband" tussen beide merken zal leggen, ook al raakt het (mogelijk) niet verward. Ze wordt ondersteund door een marktonderzoek dat door Red Bull is overgelegd.

Dat De Vries c.s. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Red Bull acht het Hof eveneens bewezen. Ze let daarbij op allerlei omstandigheden, waaronder met name het grote marktaandeel van Red Bull enerzijds en anderzijds uitlatingen uit het verleden van De Vries c.s. die zijn ingebracht in de procedure (waarin kennelijk staat dat De Vries een graantje wilde meepikken).

Het wordt De Vries c.s. dan ook verboden nog langer inbreuk te maken op de merken van Red Bull (waaronder in ieder geval begrepen gebruikmaken van het merk "The Bulldog" voor energydrinks). Verder moet De Vries c.s. uitgebreide opgave doen van het aantal in- en verkochte producten en de financiële cijfers daaromtrent (waaronder de genoten winst). De op voorraad gehouden producten moeten worden vernietigd. De merken van De Vries c.s. worden nietig verklaard. Ook wordt De Vries c.s. expliciet aansprakelijk gesteld voor alle door Red Bull als gevolg van de merkinbreuk geleden schade. Opvallend is dat al deze veroordelingen gericht zijn tegen De Vries c.s., dus niet alleen tegen de B.V., maar ook tegen de natuurlijk persoon (dhr. De Vries).