1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Brief voortgang Omgevingswet. Moet het doorgaan?

Brief voortgang Omgevingswet. Moet het doorgaan?

Eind november heeft minister Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet. De minister geeft aan dat het nog steeds wenselijk en mogelijk is dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 17 december 2019
Laatst gewijzigd 17 december 2019

Voortgang wetgeving

In de brief wordt ingegaan op de voortgang van de wetgeving tot nu toe. Daarbij geldt dat de Invoeringswet en de vier Aanvullingswetten op dit moment aanhangig zijn bij de Eerste Kamer. De onderlinge besluiten – het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten – zijn voorgehangen bij de Tweede Kamer en worden in de Eerste Kamer gelijktijdig met de desbetreffende wetten behandeld.

De Omgevingsregeling is in november dit jaar gepubliceerd en wordt met de Aanvullingsregeling grondeigendom in december dit jaar in consultatie gebracht. De ontwerpen van de overige drie aanvullingsregelingen worden uiterlijk begin 2020 in consultatie gebracht.

De brief bevat een bijlage (bijlage 2) waarin de ontwikkeling van de wetgeving meer gedetailleerd is weergegeven.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De stelselvernieuwing betekent ook een nieuw digitaal systeem dat bestaat uit centrale en decentrale componenten die met elkaar samenwerken. Naast een landelijke voorziening moeten ook overheden hun lokale systemen hierop inrichten. Het grootste deel van de Landelijke voorziening wordt eind 2019 opgeleverd, zodat alle bevoegde gezagen kunnen aansluiten en oefenen met het systeem. De minister benoemt in haar brief nog wel de nodige aandachtspunten voor het komende jaar.

Groeipad

Zoals al vaker in het traject is aangegeven, wordt ook nu weer benadrukt dat de stelselherziening een groeipad is en dat de inwerkingtreding stapsgewijs wordt ingevoerd om iedereen aan de transformatie te laten wennen. Tot slot laat de minister weten dat in de zomer van 2020 zal worden bekeken of de inwerkingtreding per 1 januari 2021 haalbaar zal zijn.

Kritische geluiden

Vanaf het begin van de plannen voor de Omgevingswet zijn er in de literatuur al kritische geluiden opgegaan of deze ingrijpende wetswijziging in de praktijk wel de beoogde voordelen gaat brengen. Eind november verscheen er in het NRC het artikel ‘De Omgevingswet dreigt te stranden in de Eerste Kamer’. De Invoeringswet is door de Tweede Kamer aangenomen in maart van dit jaar en is nu aanhangig bij de Eerste Kamer. Verschillende fracties van de Eerste Kamer hebben ernstige twijfels over de Omgevingswet. Deze twijfels zien met name op de uitvoerbaarheid en de vergaande digitale ambities. Ook in de literatuur is er sprake van toenemende kritiek. De Omgevingswet zou namelijk geen verbetering meebrengen ten opzichte van het huidige omgevingsrechtelijke systeem. De Omgevingswet voorziet ons inziens zeker in een aantal voor de praktijk bruikbare instrumenten, zoals bijvoorbeeld omgevingswaarden. Hiermee kan het bevoegd gezag pro-actief sturen op het bereiken van een bepaalde omgevingskwaliteit in plaats van reactief op het moment van vergunningverlening. Het is alleen de vraag of voor het introduceren van dit soort instrumenten een complete stelselherziening nodig is. Ons lijkt van niet. Daarbij hebben wij ook twijfels of met de Omgevingswet echt het doel ‘eenvoudig, beter’ zal worden bereikt. Wij zullen de ontwikkelingen verder op de voet volgen.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet?

In ons digitale Dossier Omgevingswet vindt u alle wetteksten, parlementaire stukken en nieuwsberichten. U vindt daar ook het team van advocaten dat zich gespecialiseerd heeft in de Omgevingswet. Momenteel begeleiden wij veel gemeenten en ondernemingen op weg naar de Omgevingswet. Heeft u(w) organisatie onze hulp nodig? Neem contact op met Jasper Molenaar, Bart de Haan, Jelmer Keur of Marleen Vermeulen.