De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard

Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd.InleidingOp 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen doordat de Nederlandse vakantiedagenwetgeving niet voldeed aan Europese regels. Door de uitspraak van de Hoge Raad hebben vele duizenden werknemers een claim ten opzichte van de Staat, maar indien de betreffende werknemers de Staat niet op tijd aan...
Leestijd 
Auteur artikel Joske Hagelaars
Gepubliceerd 23 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd.

Inleiding
Op 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen doordat de Nederlandse vakantiedagenwetgeving niet voldeed aan Europese regels. Door de uitspraak van de Hoge Raad hebben vele duizenden werknemers een claim ten opzichte van de Staat, maar indien de betreffende werknemers de Staat niet op tijd aansprakelijk stellen dreigt die binnenkort te verjaren. Dit betekent dat deze werknemers de claim niet langer in rechte kunnen afdwingen, en de Nederlandse Staat dus niet langer gehouden is om de claim van deze werknemers te betalen.

Casus
Op 20 januari 2009 wees het Europese Hof van Justitie het arrest Schultz/Hof. Kort gezegd oordeelde het Hof van Justitie dat de Europese Richtlijn 2003/88 voorschrijft dat iedere werknemer, dus ook een zieke werknemer, recht heeft op minstens vier weken vakantie per jaar. In Nederland hadden zieke werknemers alleen recht op opbouw van vakantiedagen over het laatste half jaar van hun ziekte, en niet op het voorgeschreven minimum van vier weken. Kortom; de Nederlandse wet was in strijd met de Europese Richtlijn.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof heeft de Nederlandse Staat de wetgeving aangepast, maar dat heeft alleen gevolgen voor vakantiedagen die zijn opgebouwd na 1 januari 2012. Dit betekent dus dat zieke werknemers tot dat moment te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd.

Een werknemer in de transportsector die in juni 2009 na twee jaar ziekte werd ontslagen heeft hierop de Staat aansprakelijk gesteld voor de door hem misgelopen vakantiedagen. Voor deze werknemer hield dat in dat hij 220 uur vakantie minder had opgebouwd dan waar hij volgens het Europees recht recht op had. Nadat de Rechtbank en het Gerechtshof de werknemer al eerder gelijk hadden gegeven heeft de Hoge Raad op 18 september 2015 beslist dat de Staat inderdaad aansprakelijk is voor de misgelopen vakantiedagen van zieke werknemers.

De Staat moest deze werknemer daarom een schadevergoeding betalen die gelijk was aan het laatstverdiende loon over de misgelopen vakantie-uren.

Gevolgen
Echter, deze uitspraak is niet alleen van toepassing op de werknemer die de procedure heeft ingesteld, maar op alle werknemers die vóór 1 januari 2012 langer dan een half jaar ziek zijn geweest. Al die werknemers hebben namelijk te weinig vakantiedagen opgebouwd en hebben dus recht op schadevergoeding tegenover de Staat. In totaal gaat het daarbij om vele tienduizenden werknemers die vakantiedagen zijn misgelopen. Met name werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen hebben een aanzienlijke aanspraak, die kan oplopen tot anderhalf maandsalaris.

7 miljoen euro beschikbaar
Op 22 februari jl. werd bekend dat Minister Asscher 7 miljoen euro heeft gereserveerd voor werknemers die door de foutieve Nederlandse wetgeving te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Dit geld wordt gebruikt om de claims van de benadeelde werknemers te voldoen.

Verjaring
De laatste claims tegen de Staat dreigen binnenkort echter te verjaren. Eventuele claims tegen de Staat moeten namelijk binnen vijf jaar nadat de vakantiedagen zijn misgelopen worden ingediend. Daarna is er geen recht meer op vergoeding. Concreet betekent dat dat alle werknemers die na (minstens een half jaar) ziekte uit dienst zijn gegaan vóór 1 maart 2011 en nu nog geen claim hebben ingediend geen recht meer hebben op schadevergoeding.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in alleen al in 2011 nog ruim 30.000 mensen na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Een groot deel van deze mensen heeft nu nog recht op schadevergoeding, maar moet dan wel snel in actie komen. Binnenkort verjaart namelijk het recht op schadevergoeding en heeft de Staat niet langer de verplichting om deze werknemers een schadevergoeding te betalen.

Bent u zelf benadeeld doordat u te weinig vakantiedagen heeft opgebouwd en bent u in 2011 na twee jaar ziekte (minder lang mag ook, maar u schadevergoeding zal dan lager zijn) ontslagen? Laat uw claim op de Staat dan niet verjaren en stel de Staat alsnog aansprakelijk. De advocaten van Dirkzwager kunnen u daarbij helpen.

Wilt u meer informatie over deze zaak of over aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden, neem dan contact op met mr. Joske Hagelaars, advocaat bij Dirkzwager. Mr. Hagelaars heeft de werknemer bijgestaan die de procedure tegen de Staat is gestart. Op vakantiedagenclaim.nl kunt u rechtstreeks uw claim kenbaar maken. Dirkzwager neemt dan vrijblijvend contact met u op.

Lees het interview met Joske Hagelaars in De Gelderlander van 31 maart 2016